Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zajęcia online

Zajęcia online prowadzone przez naszych edukatorów mają charakter interaktywny – uczestnicy odpowiadają na pytania, rozwiązują zadania, zagadki. Wykorzystujemy prezentacje multimedialne, materiały filmowe, interaktywne gry, quizy i zadania do samodzielnego wykonania.

Oferta zajęć online skierowana jest do szkół i zorganizowanych grup dorosłych oraz indywidualnych osób. Oferowane zajęcia są bezpłatne, trwają ok. 40 minut. Należy umówić się z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Używamy platform MS Teams lub Zoom.

Kontakt i rezerwacja: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu 539 639 596 lub drogą elektroniczną: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl

Prosimy o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym UJ

Sprawdź zgodność tematyki zajęć z podstawą programową (DOCX)

 

Oferta dla szkół podstawowych (klasy IV-VIII)

1. Nie od razu Collegium Maius zbudowano, czyli początki Uniwersytetu

Lekcja ma postać gry przygodowej, w której uczniowie wcielają się w rolę średniowiecznych żaków zaczynających studia na Uniwersytecie Krakowskim. W ramach gry uczniowie odpowiadają na pytania, wykonują różne zadania, rozwiązują zagadki. Treść lekcji ukazuje uczniom historię powstania Uniwersytetu, przybliża sylwetki jego królewskich założycieli, zaznajamia z tradycjami uczelnianymi, strojem profesorskim, insygniami rektorskimi.

W lekcji wykorzystujemy prezentację multimedialną, materiały filmowe i interaktywny quiz.

2. W 45 minut dookoła świata – instrumentarium średniowiecznego nawigatora

Lekcja omawia najważniejsze odkrycia geograficzne na przełomie XV i XVI w. Podczas zajęć omówimy przyczyny wypraw, a także przybliżymy sylwetki najważniejszych odkrywców tamtych czasów. Wspólnie z uczniami zastanowimy się też nad skutkami odkryć. Przedstawione zostaną również instrumenty służące do nawigacji, z których część znajduje się w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W lekcji zostanie wykorzystana prezentacja multimedialna oraz interaktywny quiz. Po zajęciach przesyłamy uczniom zadanie do samodzielnego wykonania.

3. Mikołaj Kopernik – bystr(ŻAK) z astronomii

Lekcja ukazuje najważniejsze wydarzenia z życia Mikołaja Kopernika. Opowiemy o studiach Mikołaja na Akademii Krakowskiej i jego późniejszej działalności na polu nauki. Przedstawimy ciekawostki na temat polskiego uczonego oraz instrumenty naukowe, których używał do swoich badań. Zajęcia opierają się też na eksponatach związanych z Kopernikiem, które można zobaczyć w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W lekcji zostanie wykorzystana prezentacja multimedialna oraz interaktywny quiz. Po zajęciach przesyłamy uczniom krzyżówkę do samodzielnego rozwiązania (dla młodszych dzieci).

4. Jan III Sobieski – od studenta do króla

Lekcja kompleksowo przedstawia postać Jana III Sobieskiego. Akcentuje jego związek z krakowską Alma Mater, najpierw jako studenta, a później protektora. Ukazuje drogę władcy do korony poprzez sukcesy militarne i omawia najważniejszy wówczas moment dziejowy – Odsiecz Wiedeńską. Przedstawione zostaną pamiątki po Janie III Sobieskim znajdujące się w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W lekcji zostanie wykorzystana prezentacja multimedialna. Po zajęciach uczniom  będzie przesłane zadanie do samodzielnego wykonania – „Sprawdzian na 6”.

Zajęcia odbędą się na platformie Zoom lub Microsoft Teams.

Oferta dla szkół ponadpodstawowych, dorosłych, seniorów

1. Niebezpieczny wynalazek? O początkach drukarstwa w Krakowie

Zajęcia przybliżają okoliczności powstania wynalazku ruchomej czcionki, ukazują rozwój sztuki drukarskiej w Polsce oraz burzliwe początki rodzimego rynku wydawniczego. Przyjrzymy się detalom pięknych starodruków i zobaczymy wybitnych polskich pisarzy Odrodzenia od nieco innej, wydawniczej strony. Zobaczymy też książkę drukowaną jako główny oręż reformacji i kontrreformacji. Wykład dotknie również skomplikowanych relacji narodowych w wieloetnicznej Polsce, gdzie drukarze niemieckiego pochodzenia tłoczyli pierwsze na świecie druki cyrylickie i wspierali rozwój literackiej polszczyzny, zaś Żydzi otwierali własne drukarnie hebrajskie. 

W zajęciach wykorzystujemy prezentację multimedialną, materiały filmowe i interaktywny quiz. 

2. Malowane światłem, czyli o technice powstawania witraży

Słuchaczom zostanie przybliżony stosunkowo rzadko prezentowany temat, którym jest technika powstawania witraży. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi etapami powstawania tych szczególnych dzieł sztuki: od wyboru szkła, poprzez cięcie (które zostanie zademonstrowane), aż do finalnego czyszczenia. Omówiona zostanie produkcja szkła witrażowego oraz średniowieczne sposoby powstawania witraży. Przybliżona zostanie również technika Tiffany'ego. 

Ponadto uczestnicy będą mogli dokładnie przyjrzeć się i poznać historię witraży z kolekcji Muzeum UJ, które prezentowane są w rzadziej udostępnianej zwiedzającym części Collegium Maius.   

Celem wykładu jest uświadomienie znaczenia witraży w dziejach historii sztuki oraz zrozumienie skomplikowanego procesu powstawania arcydzieł sztuki rzemieślniczej. 

Podczas zajęć zostanie wykorzystana prezentacja multimedialna.

3. Sonderaktion Krakau — historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w trakcie II wojny światowej

Lekcja przybliża uczestnikom dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie niemieckiej okupacji Polski. Uczestnicy poznają sytuację uczelni w pierwszych miesiącach wojny ze szczególnym uwzględnieniem aresztowania profesorów w dniu 6 listopada 1939 r. i uwięzienia ich w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Prowadzący szczegółowo przedstawia warunki życia w niewoli i podejmowane przez różne osoby bądź instytucje starania mające na celu uwolnienie krakowskich uczonych. Następnie uczestnicy zajęć dowiadują się o konspiracyjnym nauczaniu prowadzonym przez podziemny Uniwersytet, organizacji tajnych zajęć i prowadzonych w ukryciu badań naukowych. Całość ilustrowana jest zdjęciami z epoki i relacjami uczestników tych tragicznych wydarzeń.

4. Paryskimi śladami Fryderyka Chopina i George Sand – pamiątki w Muzeum UJ Collegium Maius.

Spotkanie dwóch osobowości twórczych, pisarskiej i muzycznej, musi przynieść nie lada wyzwanie życiu i twórczości. Zajęcia pokazują, jak splot różnych wydarzeń prowadzi do przyjaźni kompozytora Fryderyka Chopina i pisarki francuskiej George Sand. Ujęcia kontekstowe epoki I połowy XIX wieku oparte na współczesnej analizie i materiałach multimedialnych pozwolą spojrzeć na artystów z perspektywy nauki i wyrazu artystycznego XXI wieku, ukazując pamiątki (często unikatowe) po kompozytorze i pisarce w odmiennej, nowej interpretacji.
 
5. Co naprawdę wiemy o Koperniku?
 
W trakcie zajęć uczestnicy poznają życiorys Mikołaja Kopernika, uwzględniający studia krakowskie, starożytne źródła jego odkrycia, zbieg okoliczności, który pozwolił na łagodne przyjęcie jego dokonań mimo opozycji zwolenników Ptolemeusza oraz historię najnowszych badań na jego temat.

Zimowa oferta specjalna dla dużych i małych (4.01.-2.02.2021)

Najstarsze polskie kolędy autorów związanych z Uniwersytetem Krakowskim

W okresie ferii (4.01-2.02.2021) mamy coś wyjątkowego dla najmłodszych miłośników kolędowania! W ramach zimowej oferty specjalnej dla dzieci w każdym wieku zapraszamy na opowieść o najstarszych polskich kolędach, stworzonych przez ludzi związanych z Uniwersytetem Krakowskim, co daje nam prawo uważać naszą Alma Mater za kolebkę polskiej kolędy i tradycji kolędowania. Żeby tradycji stało się zadość, zaprosimy najmłodszych wraz z rodzicami na wspólne mini-kolędowanie. Jakie utwory przygotowaliśmy, niech pozostanie na razie niespodzianką. Przybywajcie!  

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom lub Microsoft Teams.

Pliki do pobrania
pdf
Informacje o zajęciach
Zobacz galerię zdjęć