Projekty badawcze

Projekt IRRESISTIBLE

Celem projektu IRRESISTIBLE jest opracowanie działań, które będą wzbudzać zainteresowanie tematem i wspierać zaangażowanie uczniów w proces odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji (ang. Responsible Research and Innovation - RRI).

W projekt zaangażowani są partnerzy z 10 krajów europejskich. Polskim partnerem jest Wydział Chemii UJ we współpracy z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednym z finalnych produktów projektu będzie wystawa interaktywna dotycząca zagadnienia RRI, która zostanie otwarta w Muzeum UJ w kwietniu 2016 roku.

 

http://www.irresistible-project.eu/index.php/pl/