Tropem historii i sztuki

Lekcje odbywają się na terenie Muzeum UJ przy ul. Jagiellońskiej 15.
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 13:00.
Kontakt i rezerwacja: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu 539 639 596 lub drogą elektroniczną: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl

Gra terenowa (na salach ekspozycyjnych)

Poszukiwacze skarbów  

zajęcia aktywizujące dla dzieci w wieku 5-9 lat odbywające się na salach ekspozycyjnych, łączące edukację z zabawą.

Lekcje muzealne (na salach ekspozycyjnych)

Nie od razu Collegium Maius zbudowano czyli początki Uniwersytetu Panowanie Kazimierza Wielkiego, fundacja najstarszej polskiej uczelni, tradycje uniwersyteckie

Królewskie trio fundatorów: Kazimierz Wielki, Królowa Jadwiga, Władysław Jagiełło

rola władców w rozwoju polskiej uczelni

Jan III Sobieski – od studenta do króla

związki władcy z Uniwersytetem i pamiątki w kolekcji Muzeum UJ

„Menu” obiadów czwartkowych: reformy, debaty, Konstytucja 3 Maja

oświeceniowe idee za króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

Uniwersytecki panteon: najsławniejsi studenci i profesorowie UJ

wybitne osobowości związane z Uniwersytetem Jagiellońskim i ich dokonania

Sugerowany przedział wiekowy dla lekcji muzealnych u dołu strony

Lekcje językowe (na salach ekspozycyjnych)

 1. Collegium Maius in English
 2. Collegium Maius auf Deutsch
 3. Collegium Maius en français

 

Oprowadzanie dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w językach obcych: (angielskim, niemieckim, francuskim) połączone z nauką słownictwa z zakresu historii i przedmiotów ścisłych.

 

Wykłady dla szkół ponadpodstawowych (na sali wykładowej)

 • Historia UJ podczas II wojny światowej
 • Techniki grafiki artystycznej
 • Śladami wielkiego kompozytora – chopiniana w Collegium Maius
 • Portrety profesorskie z kolekcji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Symbolika żywiołów. Makaty marszałka Króla Słońce
 • Sztuka witrażu

 

Wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku (na sali wykładowej)

 • Historia UJ podczas II wojny światowej
 • Techniki grafiki artystycznej
 • Śladami wielkiego kompozytora – chopiniana w Collegium Maius
 • Portrety profesorskie z kolekcji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Symbolika żywiołów. Makaty marszałka Króla Słońce
 • Sztuka witrażu

 

Konkursy (na salach ekspozycyjnych)

 • ŻACZEK: U źródeł wiedzy

Zajęcia przeznaczone dla uczestników konkursu http://akademiazakowska.pl/

 

 • PLUS RATIO QUAM VIS: Służąc ojczyźnie – pracą, myślą, talentem

Zajęcia przeznaczone dla uczestników konkursu http://akademiazakowska.pl/

 

CENNIK ZAJĘĆ:

Gra terenowa: 6 zł./os.

Lekcja muzealna: 6 zł./os.

Lekcja językowa: 6 zł./os.

Wykłady: 6zł./os.

Wybrane zajęcia + wystawa interaktywna: 10 zł/os.

Wykład + zwiedzanie stałej ekspozycji: 10 zł/os.

Wykład + zwiedzanie stałej ekspozycji + wystawa interaktywna: 14 zł/os.

 

CENNIK KONKURSÓW:

Żaczek: 4 zł.

Plus Ratio Quam Vis: 6 zł.

 

Sugerowany przedział wiekowy dla lekcji muzealnych

Szkoła podstawowa klasy IV-VI

 • Królewskie trio fundatorów: Kazimierz Wielki, Królowa Jadwiga, Władysław Jagiełło
 • Nie od razu Collegium Maius zbudowano czyli początki Uniwersytetu
 • Jan III Sobieski – od studenta do króla

 

Szkoła podstawowa klasy VII-VIII

 • Nie od razu Collegium Maius zbudowano czyli początki Uniwersytetu
 • Jan III Sobieski – od studenta do króla
 • „Menu” obiadów czwartkowych: reformy, debaty, Konstytucja 3 Maja
 • Karol Wojtyła na tajnych kompletach
 • Uniwersytecki panteon: najsławniejsi studenci i profesorowie UJ

 

Szkoły ponadpodstawowe

 • Nie od razu Collegium Maius zbudowano czyli początki Uniwersytetu
 • „Menu” obiadów czwartkowych: reformy, debaty, Konstytucja 3 Maja
 • Karol Wojtyła na tajnych kompletach
 • Uniwersytecki panteon: najsławniejsi studenci i profesorowie UJ