Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Media społecznościowe

Web Content Display Web Content Display

Kalendarz Muzeum UJ Collegium Maius 2020

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowało w tym roku wyjątkowy kalendarz na rok 2020. Autorzy skoncentrowali się na wyjatkowo bogatych zbiorach monet i medali znajdujących się w posiadaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Każdy z obiektów został opracowany merytorycznie przez Włodzimierza Kiszę.

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowało w tym roku wyjątkowy kalendarz na rok 2020. Autorzy skoncentrowali się na wyjatkowo bogatych zbiorach monet i medali znajdujących się w posiadaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Każdy z obiektów został opracowany merytorycznie przez Włodzimierza Kiszę. Autor kalendarza opisuje całą kolekcję tymi slowami:

„Na współczesne zbiory numizmatyczne Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego złożyły się głównie dwie dawne kolekcje uniwersyteckie, mianowicie zbiór monet i medali Biblioteki Jagiellońskiej oraz znacznie mniejszy zbiór Gabinetu Archeologicznego. Obie kolekcje,  połączone w 1894 roku, tworzą najważniejszy trzon obecnych zbiorów. Późniejsze przekazy i nabytki były już stosunkowo niewielkie, wyjątkiem były jedynie przekaz Polskiej Akademii Umiejętności z 1895 roku oraz dar prof. Władysława Siedleckiego
z 1997 roku. Szczególnie interesujące i cenne są tutaj dawne zbiory Biblioteki Jagiellońskiej, a zwłaszcza kolekcja monet antycznych, głównie rzymskich, będąca bez wątpienia najstarszą w Polsce. Zapoczątkowana została w 1570 roku przekazem monet antycznych ze zbioru Stanisława Grzepskiego, profesora Akademii Krakowskiej. Swój dalszy rozwój zawdzięczała przekazom, niestety w większości anonimowym w XVII, XVIII, a zwłaszcza w XIX wieku, kiedy powiększyła się o szereg znalezisk monet rzymskich, zwłaszcza z obszaru Małopolski. W kalendarzu zaprezentowanych jest 13 egzemplarzy antycznych monet greckich i rzymskich. Na okładce – swobodna imitacja rzymskiego medalionu wykonana w XVI wieku przez Giovanniego Cavino (1500-1570), włoskiego medaliera działającego w Padwie”.

Kalendarz jest do nabycia na stoisku promocyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdującym się w Muzeum UJ przy ul. Jagiellońskiej 15.