Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Wystawa "Xawery Pusłowski. Krakowski-polski-światowy" przeszła do historii. 4 lutego odbyło się ostatnie kuratorskie oprowadzanie z Panią Różą Książek-Czerwińską. Tłumnie zebrana publiczność mogła obejrzeć nie tylko wystawę, ale i Bibliotekę. „Five o’clock u Sawy” rozpoczął się od występu składu kameralnego Chóru Akademickiego UJ Camerata Jagellonica, który wykonał utwory m.in. Say love, Come again Johna Dowland’a. Gości przywitali dyrektor Instytutu Muzykologii dr hab. Aleksandra Patalas i Dyrektor Muzeum prof. Krzysztof Stopka.  W dalszej części programu prof. Andrzej Chwalba opowiadał o działalności Xawerego Pusłowskiego w XX-leciu międzywojennym. Na koniec zaprezentowano katalog wystawowy oraz pokaz filmu „Dziewczyna z dobrego domu”.

W dniu 14 grudnia w Pałacu Pusłowskich przy ul. Westerplatte 10 otwarto nową wystawę Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, tym razem organizowaną wspólnie z Instytutem Muzykologii UJ. Niezwykłym bohaterem tej ekspozycji został Xawery Pusłowski.

Wydaje się, że nie sposób mówić o współczesnej historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a przede wszystkim historii Muzeum UJ Collegium Maius właśnie bez Xawerego Pusłowskiego (1875-1968). A warto wspomnieć tę postać szczególnie w tym wyjątkowym roku – w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Darczyńca. Patriota. Działacz społeczny.

W pierwszych dniach po ogłoszeniu przez Polskę niepodległości w 1918 Pusłowski w randze porucznika oddelegowany został na stanowisko adiutanta przy generale Emilu Gołogórskim. A w 1919 roku w związku z rozpoczynającymi się obradami pokojowymi w Paryżu, które ostatecznie miały dać odpowiedź, co do kształtu politycznego przyszłej Europy i świata, Pusłowski został odkomenderowany do służby przy premierze Ignacym Paderewskim. Towarzyszył premierowi przez cały okres obrad, a gdy już upadł rząd Paderewskiego pozostał do jego dyspozycji jako oficer łącznikowy. Tymczasem gdy prezydentem został Wojciechowski powierzono mu funkcję zastępcy adiutanta prezydenta RP oraz szefa kancelarii wojskowej.

W dwudziestoleciu międzywojennym przez szereg lat był szefem protokołu prezydentów Krakowa. Organizował pobyty w Krakowie: Herberta Hoovera – wówczas już nie prezydenta, a przewodniczącego American Relief Fund, marszałka Pétaina, króla rumuńskiego Karola II, maharadżów Kapurtala i Dharanpuru i szereg innych osób. Angażował się także w działalność społeczną i kulturalną Krakowa. To dzięki m.in. jego wysiłkom udało się zbudować gmach nowoczesnego Muzeum Narodowego w Krakowie.

Losy Muzeum Collegium Maius i Xawerego Pusłowskiego splotły się najsilniej w 1953 roku, gdy Pusłowski ofiarował Uniwersytetowi Jagiellońskiemu nieruchomość przy ulicy Westerpaltte 10 oraz kolekcję 100 dzieł sztuki wybranych z rodzinnego zbioru Pusłowskich. Kolekcja była niebagatelna i stanowiła olbrzymi wkład w nowo utworzone Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki niemu Alma Mater wzbogaciła się o obrazy Matejki, Malczewskiego, Mehoffera, Boznańskiej a także Massysa, Cranacha, Delacroix i wielu innych.

Photogallery