Wręczenie złotego Medalu Fromborskiego doktor Agacie Kołodziejczyk

Dnia 24 stycznia 2018 roku w Librarii Collegium Maius odbyła się wyjątkowa uroczystość wręczenia złotego Medalu Fromborskiego doktor Agacie Kołodziejczyk.

Dnia 24 stycznia 2018 roku w Librarii Collegium Maius odbyła się wyjątkowa uroczystość wręczenia złotego Medalu Fromborskiego doktor Agacie Kołodziejczyk.

Pani doktor Agata Kołodziejczyk jest jedną z inicjatorek utworzenia pierwszej w Polsce bazy kosmicznej. Projekt został realizowany we współpracy ze spółką Space Garden, Obserwatorium Astronomicznym Królowej Jadwigi i Europejską Agencją Kosmiczną.

Dr Agata Kołodziejczyk jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia doktoranckie odbyła na Uniwersytecie w Sztokholmie. Zajmuje się biomimetyką, transhumanizmem, badaniem środowiska stratosfery, architekturą czasu i alternatywnymi bioreaktorami do zastosowań kosmicznych. Jest członkiem Advanced Concepts Team Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Projekt bazy kosmicznej „Habitat Lunares” to próba stworzenia podobnych warunków jakie panują w bazie na Księżycu. Możliwa jest również symulacja warunków charakterystycznych dla Marsa. „Habitat Lunares” jest pierwszą w Polsce bazą kosmiczną – służyć będzie do badań i do edukacji.

Złoty Medal Fromborski ustanowiono w 2010 roku przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora i Warmińską Kapitułę Katedralną. Wręczany jest corocznie osobom i instytucjom zasłużonym w rozwijaniu wiedzy o kosmosie i związanych z tą wiedzą nowych technologii. W medalu zatopiony jest okruszek około siedemdziesięciokilowego meteorytu, który 30 stycznia 1868 roku spadł w powiecie pułtuskim. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: rektor Akademii Humanistycznej prof. Adam Koseski, ks. prof. Andrzej Kopiczko dziekan Warmińskiej Kapituły Katedralnej, dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof Stopka i prorektor UJ, prof. Jacek Popiel. 

(fot. G. Zygier)

Data opublikowania: 26.01.2018
Osoba publikująca: Jakub Osiecki