Wirtualna Małopolska

„Wirtualna Małopolska”, to projekt digitalizacyjny realizowany przez Małopolski Instytut Kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. W ramach projektu MIK we współpracy z dwudziestoma jednostkami muzealnymi Małopolski przeprowadzi digitalizację 2D i 3D około 1500 eksponatów. Działanie jest w pewnym stopniu kontynuacją projektu „Wirtualne Muzea Małopolski”, niemniej z szerszym zasobem wirtualnych wystaw tematycznych, ścieżek edukacyjnych i innych aktywności dedykowanych konkretnym zbiorom i tematom, których koncepcja i scenariusze będą przygotowywane przez pracowników Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie w konsultacji z kustoszami i ekspertami w poszczególnych dziedzinach wiedzy. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęło realizację swojego udziału w projekcie z początkiem 2020 roku. Do przedstawienia w ramach portalu wybrano obiekty reprezentacyjne dla zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, które pozwolą zaprezentować je jako wielowątkowe, związane nie tylko z uczelnią, ale z Krakowem, przypominające o roli społecznej uniwersytetu w przestrzeni miasta. Digitalizacja pozwoli pokazać z bliska obiekty, które są dziś częścią naszego dziedzictwa naukowego i kulturowego, umożliwi opowiedzenie o nich bardziej szczegółowo niż podczas wycieczki z przewodnikiem po muzealnych salach. Równocześnie pozwoli na szersze popularyzowanie nauki, i wiedzy o polskich naukowcach. To jedna z odpowiedzialności muzeum uniwersyteckiego, ale też cecha wyróżniająca muzea uczelniane. Obok zbiorów MUJ dziedzictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentowane będzie również poprzez udział w projekcie Muzeum Farmacji UJ CM. Premiera portalu nastąpi jesienią 2020 roku.

Fot. Regionalna Pracownia Digitalizacji

Fot. Regionalna Pracownia Digitalizacji

Fot. Regionalna Pracownia Digitalizacji