Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Korporanci w służbie niepodległej. Pokaz pamiątek ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Od poniedziałku 8 października br. zapraszamy na pokaz pamiątek ze zbiorów naszego Muzeum poświęcony korporacjom studenckim.

Obok eksponatów będzie można zapoznać się z zarysem dziejów krakowskiego środowiska korporacyjnego. Obiekty zlokalizowane w Auli Jagiellońskiej będzie można oglądać do 25 listopada br. w godzinach otwarcia Muzeum i na podstawie biletu na ekspozycję stałą.

Dla współczesnych studentów i innych członków społeczności akademickiej, pojęcie „korporacja akademicka” może wydawać się dość egzotyczne. Podobnie spotkanie osoby noszącej odznaki w postaci dekla (charakterystycznej czapki studenckiej) oraz szarfy wyrażającej barwy danego konwentu akademickiego nie należy do codzienności. Tymczasem w okresie międzywojennym, jak i wcześniej, korporacje stanowiły ważny składnik polskiego życia uniwersyteckiego. Ich przedstawiciele brali czynny udział w życiu uczelni, prowadząc równocześnie działalność samokształceniową oraz ideowo-wychowawczą w duchu narodowym i patriotycznym.

Pośród eksponatów znajdują się insygnia (bandy, sztandary, czapki, itd.) krakowskich korporacji akademickich. Poza opisem poszczególnych zachowanych zabytków, ukazano zarys dziejów krakowskiego środowiska korporacyjnego. Ponadto, w związku z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, wskazano na wkład konwentów korporacyjnych w walkę i pracę na rzecz wolności Ojczyzny, która była i jest dla korporantów bezcennym skarbem przynależnym do pokoleń przeszłych, obecnych i tych, które nastąpią.

Pokaz jest wydarzeniem wpisującym się w XI Komersz Polski, objęty Patronatem Narodowym Prezydenta RP oraz patronatami honorowymi Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Wojewody Małopolskiego, Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Wydarzenie wpisane jest także do Programu "Niepodległa".
Data opublikowania: 08.10.2018
Osoba publikująca: Paweł Siemianowski