Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mickiewicz w Krakowie

Z inicjatywy pani prof. dr hab. Marii Korytowskiej, kierownika Katedry Komparatystyki Porównawczej oraz dr Stanisława Dziedzica, Dyrektora Biblioteki Kraków, została przygotowana w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w sali parterowej Collegium Maius zwanej „rezydencją czwartą” mieszcząca się za lektorium Platona, wystawa Adam Mickiewicz w Krakowie towarzysząca konferencji  Konteksty Mickiewiczowskie zorganizowanej z okazji 220 rocznicy urodzin Adama  Mickiewicza Tytuł wystawy został nadany przez panią prof. Marię Korytowską.

Paradoksalnie gmach Collegium Maius, siedziba Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, okazał się właściwym miejscem dla kolejnej uniwersyteckiej wystawy rocznicowej.
W budynku na piętrze mieściła się Biblioteka Jagiellońska, natomiast na parterze od 1869 do stycznia 1888 roku miał swoją siedzibę Gabinet Archeologiczny z kolekcją zabytków archeologicznych, dzieł sztuki i kultury materialnej, rękopisów gromadzoną przez jego twórcę Józefa Łepkowskiego, pierwszego profesora archeologii na ziemiach polskich. Kolekcja uniwersytecka autografów Adama Mickiewicza zaczęła się bowiem od przekazów do Gabinetu Archeologicznego autografów mickiewiczowskich. W 1869 r. wraz z kolekcją dzieł sztuki, numizmatów, dzieł sztuki zdobniczej przez Edwarda barona Rastawieckiego, wybitnego znawcy i kolekcjonera, do zbiorów Gabinetu Archeologicznego został przekazany Imionnik narodowy, album autografów założony przez barona Edwarda Rastawieckiego
5 czerwca 1843 roku. W albumie znajduje się wklejony autograf Adama Mickiewicza, dwuwiersz w języku greckim z tragedii Ajschylosa Siedmiu przeciw Tebom oraz list Adama Mickiewicza do nieznanej adresatki pisany w Paryżu 23 października 1853 roku. Imionnik narodowy dziś przechowywany jest w Archiwum UJ. Pozyskany w 1872 roku autograf Kartoflii, prezentowany na wystawie, pochodzący ze spuścizny Władysława Kucewicza
z Litwy, nadal znajduje się zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wokół wybranych na wystawę pamiątek, autografów starano się zbudować kontekst ikonograficzny poprzez wizerunki Poety i miejsc z nim związanych. Silny akcent został położony na przedstawienie udziału Uniwersytetu Jagiellońskiego w uroczystościach powtórnego pogrzebu Adama Mickiewicza w Krakowie oraz stuletniej rocznicy Jego urodzin, gdy składano hołd złożonym w Krakowie prochom Poety. Wystawa przypomina także
o zapomnianym w pomniku - epitafium, jaki Uniwersytet Jagielloński dzięki hojnym datkom wielu darczyńców wystawił Poecie w westybulu pod arkadami na pierwszym piętrze Collegium Novum i o uroczystości uniwersyteckiej, która została z tej okazji zorganizowana w Collegium Novum przez Uniwersytet Jagielloński 5 grudnia 1898 roku.

 

Termin trwania wystawy : 16 X 2018 r. – 15 XI 2018 r.

Wystawa otwarta jest od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10.00 do 13.00.

 

 

Muzeum Narodowe w Krakowie wypożyczyło 32 obiekty.

Z Biblioteki Jagiellońskiej rękopisy, cztery pozycje inwentarzowe, w tym oprawny tom 27 listów Adama Mickiewicza do Bohdana Zaleskiego, dwa pierwodruki Sonetów Adama Mickiewicza, jeden z dedykacją dla Marii Szymanowskiej, drugi z autografem Wojciecha Kornelego Stattlera, mickiewiczowski przekład Giaura, druki wydane z okazji powtórnego pogrzebu Adama Mickiewicza w Krakowie 4 lipca 1890 roku, pięć graficznych portretów Adama Mickiewicza. Biblioteka Jagiellońska udostępniła także digitalizację innych obiektów prezentowanych na wystawie w postaci wydruków.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego – 6 dokumentów dotyczących powtórnego pogrzebu Adama Mickiewicza oraz uroczystości uniwersyteckich z okazji setnej rocznicy urodzin Poety.

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wypożyczyło jedyny zachowany afisz polskiej premiery III części Dziadów w krakowskim Teatrze Narodowym
3 września 1848 roku.

Wiele instytucji udostępniło digitalizacje wybranych archiwaliów i obiektów ze swoich zbiorów: Archiwum Narodowe w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu, Biblioteka Czartoryskich, Parafia Archikatedralna św. Stanisław M.B. i św. Wacława M.

Data opublikowania: 16.10.2018
Osoba publikująca: Paweł Siemianowski