Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Społeczność akademicka wobec zaborcy. W 160. rocznicę powstania.

Społeczność akademicka wobec zaborcy. W 160. rocznicę powstania.

Nowa wystawa czasowa upamiętnia udział społeczność akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Powstaniu Styczniowym. Przeczytaj więcej o treści wystawy po otwarciu pełnego artykułu. Wystawę można oglądać codziennie w piwnicach Collegium Maius w godz. 10:00–17.30. Wstęp wolny.

28.02. – 11.04.2023 r. 

Powstanie Styczniowe, pomimo klęski militarnej było jednym z najważniejszych doświadczeń kształtujących dzieje narodu polskiego. Nie tylko pokazało, że nie ma możliwości ułożenia politycznego modus vivendi z Rosją, ale także zbudowało w świadomości narodowej trwałą legendę, która wpłynęła na postawy kolejnych pokoleń – tych, które odzyskiwały niepodległą Ojczyznę w 1918 r., jak i tych, które szły jej bronić w roku 1939. Legenda ta, niesiona w literaturze, sztukach pięknych czy historiografii, to także opowieść o pierwszym polskim Państwie Podziemnym, scalającym wysiłki wielu, nierzadko publicznie ze sobą skłóconych ludzi w jeden precyzyjnie działający organizm. Wagę tego zbiorowego wysiłku, pracy i siły woli podkreślał m.in. Józef Piłsudski w swoim słynnym odczycie „Rok 1863”. 

Jedną z grup społecznych, które włączyły się w prace nad przygotowaniem, a potem prowadzeniem Powstania, było środowisko Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesorowie, młodsza kadra naukowa, absolwenci i studenci – wszyscy oni przewijają się przez karty powstańczych dziejów wnosząc swój udział w zmagania lat 1863-64. Wszak skoro Kraków, położony tak blisko granicy Królestwa Polskiego, stał się jednym z centrów organizacji powstańczej, Uniwersytet będący bez mała najważniejszą instytucją miasta nie mógł pozostać na uboczu. 

Prawnicy, lekarze, filozofowie, przyrodnicy oraz uczeni innych specjalności – nieśli pomoc powstańcom w Galicji, wstępowali do oddziałów ruszających za kordon graniczny, pracowali w agendach Rządu Narodowego, przyjmowali rannych i chorych wracających z pól bitewnych. Pamięci tych właśnie ludzi, uniwersyteckiej wspólnoty, dedykowana jest wystawa zorganizowana z okazji 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.  

Wystawę można oglądać codziennie w piwnicach Collegium Maius w godz. 10:00-17:30, wstęp wolny.   

Współorganizator wystawy: Katedra Historii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.

Fotografie: 

Tadeusz Żuliński i Feliks Wiśniewski w grupie studentów, fot. Ignacy Krieger, XIX/XX w., ze zbiorów Muzeum Krakowa  

Bracia Bierkowscy z Krakowa: Kazimierz, Włodzimierz i Józef, fot. Natan Krieger, XIX/XX w. (fotokopia), 1863 (oryginał), ze zbiorów Muzeum Krakowa  

Karol Gilewski, fot. Walery Rzewuski, Kraków, b.d., zbiory Katedry Historii Medycyny UJ CM.  

Alfred Obaliński, fot. Walery Rzewuski, Kraków, b.d, zbiory Katedry Historii Medycyny UJ CM. 

Zobacz galerię zdjęć