Konferencja "Tożsamość i dziedzictwo. Muzea uczelniane"

W dniu 22 listopada 2017 r. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius zainaugurowano obrady w ramach konferencji naukowej „Tożsamość i dziedzictwo. Muzea uczelniane”. Rozmawiano na temat zagadnień dotyczących ram organizacyjnych, zakresu działalności, historii, oferty edukacyjnej muzeów akademickich oraz pozyskiwania, zachowania i prezentacji zbiorów uniwersyteckich.

Link do materiału wideo