Wystawa "Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej"

Dnia 16 kwietnia 2018 roku miało miejsce otwarcie ekspozycji w Ogrodzie Profesorskim "Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej". Wystawę otworzył Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak w towarzystwie prof. Antoniego Jackowskiego, dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ dr hab. Marka Drewika i dyrektora Muzeum UJ prof. Krzysztofa Stopki. Wystawa planszowa obejmuje m.in.: wykaz ośrodków geograficznych w Polsce w 1939 roku, sytuację geografów na początku wojny i informację o badaniach naukowych prowadzonych w czasie wojny.

Link do materiału wideo