Materiał filmowy z wernisażu wystawy "Adam Mickiewicz w Krakowie"

Materiał filmowy z wernisażu wystawy "Adam Mickiewicz w Krakowie", na której zgromadzono dziesiątki pamiątek, autografów a także starano się zbudować kontekst ikonograficzny poprzez wizerunki Poety i miejsc z nim związanych. Silny akcent został położony na przedstawienie udziału Uniwersytetu Jagiellońskiego w uroczystościach powtórnego pogrzebu Adama Mickiewicza w Krakowie oraz stuletniej rocznicy Jego urodzin, gdy składano hołd złożonym w Krakowie prochom Poety.Z inicjatywy pani prof. dr hab. Marii Korytowskiej, kierownika Katedry Komparatystyki Porównawczej oraz dr Stanisława Dziedzica, Dyrektora Biblioteki Kraków, została przygotowana w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w sali parterowej Collegium Maius zwanej „rezydencją czwartą” mieszcząca się za lektorium Platona, wystawa Adam Mickiewicz w Krakowie towarzysząca konferencji  Konteksty Mickiewiczowskie zorganizowanej z okazji 220 rocznicy urodzin Adama  Mickiewicza. 

 

Wystawa była otwarta dla zwiedzających od 16 X 2018 r. do 15 XI 2018 r.

Link do materiału wideo