Instytut Stomatologii UJ CM ma już 115 lat. Konferencja

Dnia 7 grudnia w Muzeum Collegium Maius odbyła się konferencja jubileuszowa z okazji 115. rocznicy utworzenia Instytutu Stomatologicznego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczanie stomatologii w Polsce rozpoczęło się już ponad 200 lat temu, bo w 1799. Pierwsze zajęcia odbywały się w ówczesnym Uniwersytecie Krakowskim który wyprzedził w tym względzie wiele znanych uczelni zagranicznych. W roku 1899 roku stomatologia stała się formalnie obowiązkowym przedmiotem nauczania na Wydziale Lekarskim UJ

Link do materiału wideo