Finisaż wystawy "Ksawery Pusłowski: krakowski, polski, światowy"

Dnia 4 lutego 2019 roku odbyło się ostatnie kuratorskie oprowadzanie po wystawie "Ksawery Pusłowski. Krakowski - polski - światowy". Tłumnie zebrana publiczność mogła obejrzeć nie tylko wystawę, ale i zabytkową bibliotekę i cały pałac należacy niegdyś do rodziny Pusłowskich. „Five o’clock u Sawy” rozpoczął się od występu składu kameralnego Chóru Akademickiego UJ Camerata Jagellonica, który wykonał utwory m.in. Say love, Come again Johna Dowland’a. Gości przywitali dyrektor Instytutu Muzykologii dr hab. Aleksandra Patalas i Dyrektor Muzeum prof. Krzysztof Stopka. W dalszej części programu prof. Andrzej Chwalba opowiadał o działalności Xawerego Pusłowskiego w XX-leciu międzywojennym. Na koniec zaprezentowano katalog wystawowy oraz odbył się pokaz filmu „Dziewczyna z dobrego domu”, gdzie hrabia Pusłowski zagrał jedną z ról drugoplanowych.

Link do materiału wideo