Uroczystość wręczenia medali "Kalos Kagathos" 2019

Dnia 11 października 2019 roku w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja zatytułowana "Olimpizm Polski". W trakcie konferencji rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. W. Nowak wręczył wybitnym polskim sportowcom medale "Kalos Kagathos". Medale przyznawane są nie tylko za osiągnięcia w sporcie, ale także za działalność poza arenami sportowymi. W roku 2019 nagrodzeni zostali: Anna Czerwińska (nieobecna na uroczystości w Collegium Maius), Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, Bohdan Gonsior, Marek Jóźwik, Marek Koźmiński, Maciej Pietrzyk, Bogdan Wenta. Medal "Kalos Kagathos" nawiązuje do olimpijskiej zasady jedności ciała i ducha ludzkiego. Według tej reguły, harmonijny rozwój człowieka to połączenie zdrowia i tężyzny fizycznej oraz cnót moralnych i intelektualnych. Ponadto w ramach spotkania przyznane zostały nagrody ufundowane w 100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wyróżnieni zostali: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Wojciech Nowak, rektor AWF w Krakowie prof. Józef Lipiec oraz prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

Link do materiału wideo