Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja "Tożsamość i dziedzictwo. Muzea uczelniane"

W dniu 22 listopada 2017 r. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius zainaugurowano obrady w ramach konferencji naukowej „Tożsamość i dziedzictwo. Muzea uczelniane”. Rozmawiano na temat zagadnień dotyczących ram organizacyjnych, zakresu działalności, historii, oferty edukacyjnej muzeów akademickich oraz pozyskiwania, zachowania i prezentacji zbiorów uniwersyteckich.

Link do materiału wideo