Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Materiał filmowy z wernisażu wystawy "Adam Mickiewicz w Krakowie"

Materiał filmowy z wernisażu wystawy "Adam Mickiewicz w Krakowie", na której zgromadzono dziesiątki pamiątek, autografów a także starano się zbudować kontekst ikonograficzny poprzez wizerunki Poety i miejsc z nim związanych. Silny akcent został położony na przedstawienie udziału Uniwersytetu Jagiellońskiego w uroczystościach powtórnego pogrzebu Adama Mickiewicza w Krakowie oraz stuletniej rocznicy Jego urodzin, gdy składano hołd złożonym w Krakowie prochom Poety.Z inicjatywy pani prof. dr hab. Marii Korytowskiej, kierownika Katedry Komparatystyki Porównawczej oraz dr Stanisława Dziedzica, Dyrektora Biblioteki Kraków, została przygotowana w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w sali parterowej Collegium Maius zwanej „rezydencją czwartą” mieszcząca się za lektorium Platona, wystawa Adam Mickiewicz w Krakowie towarzysząca konferencji  Konteksty Mickiewiczowskie zorganizowanej z okazji 220 rocznicy urodzin Adama  Mickiewicza. 

 

Wystawa była otwarta dla zwiedzających od 16 X 2018 r. do 15 XI 2018 r.

Link do materiału wideo