Rada Muzealna

  • prof. dr hab. Jacek Popiel – Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej – przewodniczący
  • prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
  • prof. dr hab. Jan Święch – Dziekan Wydziału Historycznego
  • prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
  • dr hab. Elżbieta Górska, prof. UJ – Dziekan Wydziału Filologicznego
  • dr Anna Jasińska – kustosz dyplomowany muzealny, Muzeum UJ
  • mgr Joanna Ślaga – kustosz muzealny, Muzeum UJ