Pokaz ormiańskiego welum liturgicznego

Zapraszamy do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego na specjalnie przygotowane prezentacje-pokazy welum liturgicznego, które w przeszłości należało do Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego i używane było podczas Liturgii w klasztorze św. Jana Chrzciciela w Muszu (obecnie Turcja).

W Auli Jagiellońskiej Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius będzie prezentowane po raz pierwszy velum (czyli nakrycie na kielich liturgiczny) ormiańskie ze zbiorów Muzeum UJ.
Velum będzie można oglądać - poza godzinami otwarcia muzeum - w każdą środę (od 21 VIII do 25 IX), o godz. 15.30 (zbiórka zainteresowanych osób na dziedzińcu Collegium Maius, przy studni).

Prosimy o dokonywanie rezerwacji drogą telefoniczną: 12 6631292 lub mailową: collegiummaius.info@uj.edu.pl


Ze względu na swoje pochodzenie, tkanina jest "bliskowschodnim" unikatem w kolekcjach polskich, w których dominują pamiątki po Ormianach polskich (wytworzone na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej). Warto zaznaczyć, że tkanina, także w zestawieniu z kolekcjami światowymi, jest obiektem wyjątkowym. Do dnia dzisiejszego z wyposażenia klasztoru w Muszu zachowało się zaledwie kilka przedmiotów, a sam klasztor uległ całkowitemu zniszczeniu w wyniku I wojny światowej i ludobójstwa dokonanego na narodzie ormiańskim przez reżim młodoturecki.

Serdecznie zapraszamy