Kalendarz Muzeum UJ Collegium Maius 2020

Termin: 01.02.2020

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowało w tym roku wyjątkowy kalendarz na rok 2020. Autorzy skoncentrowali się na wyjatkowo bogatych zbiorach monet i medali znajdujących się w posiadaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Każdy z obiektów został opracowany merytorycznie przez Włodzimierza Kiszę, który całą kolekcję opisuje tymi slowami:

„Na współczesne zbiory numizmatyczne Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego złożyły się głównie dwie dawne kolekcje uniwersyteckie, mianowicie zbiór monet i medali Biblioteki Jagiellońskiej oraz znacznie mniejszy zbiór Gabinetu Archeologicznego. Obie kolekcje,  połączone w 1894 roku, tworzą najważniejszy trzon obecnych zbiorów. Późniejsze przekazy i nabytki były już stosunkowo niewielkie, wyjątkiem były jedynie przekaz Polskiej Akademii Umiejętności z 1895 roku oraz dar prof. Władysława Siedleckiego
z 1997 roku. Szczególnie interesujące i cenne są tutaj dawne zbiory Biblioteki Jagiellońskiej, a zwłaszcza kolekcja monet antycznych, głównie rzymskich, będąca bez wątpienia najstarszą w Polsce. Zapoczątkowana została w 1570 roku przekazem monet antycznych ze zbioru Stanisława Grzepskiego, profesora Akademii Krakowskiej. Swój dalszy rozwój zawdzięczała przekazom, niestety w większości anonimowym w XVII, XVIII, a zwłaszcza w XIX wieku, kiedy powiększyła się o szereg znalezisk monet rzymskich, zwłaszcza z obszaru Małopolski. W kalendarzu zaprezentowanych jest 13 egzemplarzy antycznych monet greckich i rzymskich. Na okładce – swobodna imitacja rzymskiego medalionu wykonana w XVI wieku przez Giovanniego Cavino (1500-1570), włoskiego medaliera działającego w Padwie”.

Kalendarz jest do nabycia na stoisku promocyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdującym się w Muzeum UJ przy ul. Jagiellońskiej 15.

Data opublikowania: 09.01.2020
Osoba publikująca: Paweł Siemianowski