Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt IRRESISTIBLE

Celem projektu IRRESISTIBLE jest opracowanie działań, które będą wzbudzać zainteresowanie tematem i wspierać zaangażowanie uczniów w proces odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji (ang. Responsible Research and Innovation - RRI).

W projekt zaangażowani są partnerzy z 10 krajów europejskich. Polskim partnerem jest Wydział Chemii UJ we współpracy z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednym z finalnych produktów projektu będzie wystawa interaktywna dotycząca zagadnienia RRI, która zostanie otwarta w Muzeum UJ w kwietniu 2016 roku.

http://www.irresistible-project.eu/index.php/pl/

Narodowy inwentarz historycznych przyrządów naukowych

Projekt  badawczy  nr 2017/25/B/HS3/01829 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS 13”. Projekt realizowany jest przez Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk z udziałem pracowników Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czas realizacji projektu: 2018–2021.

Głównym celem projektu jest zbadanie zasobów historycznych instrumentów naukowych przechowywanych w polskich zbiorach muzealnych i w wybranych obserwatoriach astronomicznych oraz ocena ich wartości historycznej i naukowej. Zebrane dane pozwolą na zbadanie czy istnieje korelacja pomiędzy dostępnością i jakością przyrządów badawczych polskich uczonych a ich osiągnięciami i wkładem do nauki światowej. Zebrane dane pozwolą także na włączenie w obieg naukowy nowego źródła do badań nad historią nauki w Polsce.

Projekt obejmie dwa główne zadania:

1. opracowanie metody waloryzacji badanych przyrządów naukowych, stanowiącej narzędzie obiektywnej oceny przyrządu jako obiektu muzealnego,

2. opracowanie elektronicznej bazy danych historycznych instrumentów naukowych: baza będzie dostępna publicznie.

Powyższym celom posłużą kwerendy badawcze, którymi objęte zostaną wszystkie polskie muzea zarejestrowane w bazie muzeów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz 12 wybranych obserwatoriów astronomicznych. Chronologiczny obszar badań obejmie okres od XI wieku do 1945 roku włącznie. W zbiorach polskich muzeów zachowały się unikatowej wartości średniowieczne przyrządy astronomiczne, jak również XIX-wieczne wyjątkowej wartości historycznej przyrządy do skraplania gazów.

Wiedza o całości tych zbiorów jest wyrywkowa i na dotychczasowym etapie uniemożliwia prowadzenie interdyscyplinarnych studiów z zakresu historii poszczególnych nauk przyrodniczych, historii techniki, aspektów kulturowych i społecznych uprawiania nauki.

Projekt niesie co najmniej dwa, poniżej przedstawione, istotne walory nowatorskie:

1. Dziedzictwo instrumentarium naukowego jest dziedziną rzadko w polskich badaniach podejmowaną, a materiały źródłowy (zasoby przyrządów, wytwórczość) praktycznie dotąd niezbadane. Całościowe upublicznienie tego obszaru historii nauki stanowić będzie inspirację i materiał wyjściowy do dalszych szczegółowych badań historycznych, takich jak: wytwórczość przyrządów naukowych w Polsce, kontakty uczonych polskich z europejskimi uczonymi i wytwórcami przyrządów, korelacja pomiędzy osiągnięciami uczonych a ich warsztatem badawczym i jego jakością, badania nad poziomem edukacji w Polsce w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

2. Opracowana metoda wartościowania zabytkowych przedmiotów nauki stanie się ważnymnarzędziem pracy dla kustoszy muzealnych, konserwatorów, historyków nauki i sztuki. Polski inwentarz historycznych instrumentów naukowych w formie elektronicznej bazy danych będzie naszym wkładem do światowego dziedzictwa nauki. Rezultaty projektu przedstawione zostaną w publikacjach oraz w monografii omawiającej stawiane tezy oraz dziedzictwo instrumentarium naukowego w Polsce.

Kompleksowe badania najstarszych kolekcji fotograficznych ze zbiorów Muzeum UJ

Kompleksowe badania najstarszych kolekcji fotograficznych ze zbiorów Muzeum UJ

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i ma za zadanie inwentaryzację, konserwację, opracowanie merytoryczne i digitalizację 35 tysięcy negatywów oraz innych materiałów fotograficznych z kilku dotychczas niezbadanych kolekcji będących w posiadaniu Muzeum UJ. Efektem ma być ogólnodostępna baza danych online.

Opracowaniu zostaną poddane zbiory fotograficzne następujących autorów:

Antoni Pawlikowski (1862 – 1925)

Józef Antoni Kuczyński (1877–1952)

Stanisław Mucha (1895-1976)

Stanisław Kolowca (1904-1968)

Franciszek Klein (1982-1961)

prof. Ludomir Sawicki (1884 – 1928)

prof. Adam Bochnak (1899-1974)

prof. Karol Estreicher (1906-1984)​

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Jan Święch dziekan Wydziału Historycznego UJ​

Projekt będzie realizowany w okresie: 14.07.2014 - 13.01.2021