Formularz rezerwacji sal

Rezerwacja sal jest wstrzymana do odwołania.

Rezerwacji pomieszczeń w Muzeum UJ dokonuje się na podstawie pisma do dyrekcji oraz formularza (do pobrania poniżej). Formularz należy uzupełnić i dostarczyć do sekretariatu Muzeum osobiście (ul. Jagiellońska 15, w godz. 8:00-16:00), faxem (12 422 27 34) lub drogą e-mailową collegiummaius.info@uj.edu.pl najpóźniej 30 dni przed terminem wydarzenia. Niedostarczenie formularza jest równoznaczne z niedokonaniem rezerwacji.


W przypadku rezygnacji z rezerwacji prosimy niezwłocznie poinformować sekretariat Muzeum UJ.

 

Formularz rezerwacji można pobrać TUTAJ.