Libraria

Dawna biblioteka uniwersytecka.

Na szczególną uwagę zasługuje późnogotyckie sieciowe sklepienie tworzące aż 30 pól. Do Librarii wchodzi się przez gotycki portal z około 1492 roku, zwany Porta Aurea, Złotą Bramą. Obok marmurowych i gipsowych popiersi uczonych i artystów, portretów profesorów oraz darczyńców, eksponowane są trzy zrekonstruowane instrumenty Mikołaja Kopernika: triquetrum, sfera armilarna i kwadrant.


 • 1. piętro,
 • powierzchnia: 122 m2,
 • powierzchnia wystawiennicza: 8 m2
 • liczba miejsc: 70,
 • światło dzienne i światło sztuczne,
 • szatnia.

Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość zainstalowania:

 • nagłośnienia,
 • mikrofonu bezprzewodowego,
 • rzutnika slajdów,
 • rzutnika pisma,
 • zestawu video,
 • ekranu,
 • projektora komputerowego,
 • flipchartu.