Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualna Małopolska

Wirtualna Małopolska

„Wirtualna Małopolska”, to projekt digitalizacyjny realizowany przez Małopolski Instytut Kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. W ramach projektu MIK we współpracy z dwudziestoma jednostkami muzealnymi Małopolski przeprowadzi digitalizację 2D i 3D około 1500 eksponatów

„Wirtualna Małopolska”, to projekt digitalizacyjny realizowany przez Małopolski Instytut Kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. W ramach projektu MIK we współpracy z dwudziestoma jednostkami muzealnymi Małopolski przeprowadzi digitalizację 2D i 3D około 1500 eksponatów. Działanie jest w pewnym stopniu kontynuacją projektu „Wirtualne Muzea Małopolski”, niemniej z szerszym zasobem wirtualnych wystaw tematycznych, ścieżek edukacyjnych i innych aktywności dedykowanych konkretnym zbiorom i tematom, których koncepcja i scenariusze będą przygotowywane przez pracowników Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie w konsultacji z kustoszami i ekspertami w poszczególnych dziedzinach wiedzy. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęło realizację swojego udziału w projekcie z początkiem 2020 roku. Do przedstawienia w ramach portalu wybrano obiekty reprezentacyjne dla zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, które pozwolą zaprezentować je jako wielowątkowe, związane nie tylko z uczelnią, ale z Krakowem, przypominające o roli społecznej uniwersytetu w przestrzeni miasta. Digitalizacja pozwoli pokazać z bliska obiekty, które są dziś częścią naszego dziedzictwa naukowego i kulturowego, umożliwi opowiedzenie o nich bardziej szczegółowo niż podczas wycieczki z przewodnikiem po muzealnych salach. Równocześnie pozwoli na szersze popularyzowanie nauki, i wiedzy o polskich naukowcach. To jedna z odpowiedzialności muzeum uniwersyteckiego, ale też cecha wyróżniająca muzea uczelniane. Obok zbiorów MUJ dziedzictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentowane będzie również poprzez udział w projekcie Muzeum Farmacji UJ CM. Premiera portalu nastąpi jesienią 2020 roku.

Fot. Regionalna Pracownia Digitalizacji

Fot. Regionalna Pracownia Digitalizacji

Fot. Regionalna Pracownia Digitalizacji