Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wystawa czasowa "Rzecz o roku 1863. Uniwersytet Jagielloński wobec powstania styczniowego"

„Rzecz o roku 1863. Uniwersytet Jagielloński wobec powstania styczniowego" to tytuł najnowszej wystawy związanej z obchodami 150. rocznicy wybuchu powstania.

Jest to pierwsza wystawa monograficzna środowiska akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego studenci brali czynny udział w walce zbrojnej, wykazując się determinacją w dążeniu do wyznaczonego celu odzyskania przez Polskę niepodległości. Wielu z nich zapłaciło za to najwyższą cenę w bitwie miechowskiej, bitwie pod Małogoszczem, bitwie pod Skałą i wielu innych zbrojnych starciach tego czasu. Wielu angażowało się w pomoc sprawie powstańczej na innych płaszczyznach: piórem, pędzlem i umiejętnościami wyniesionymi z sal wykładowych Uniwersytetu. Po klęsce powstania w kręgu Uczelni powstawały istotne prace naukowe poświęcone tamtym wydarzeniom, nadające ton refleksji popowstańczej, ukształtowały postawy pokoleń na nadchodzące półwiecze.

Na wystawie prezentowane są m.in. sylwetki powstańców – pracowników i studentów Uniwersytetu np. sala poświęcona Stefanowi Giebułtowskiemu i bitwie pod Miechowem. Nie brak także przedstawień „tamtego świata" (zgodnie z wierszem Maryli Wolskiej) poprzez aranżację jednej z sal na dziewiętnastowieczny patriotyczny polski salon.

W kolejnych salach podejmowana jest tematyka spojrzenia na powstanie styczniowe po jego upadku, które dla jednych było etosem, a dla innych szyderstwem.

Wystawie towarzyszą 2 filmy dokumentalne zrealizowane przez Muzeum UJ poświęcone powstańcom - braciom Żulińskim i rodzinie Giebułtowskich.

Zaskakuje mnogość klepsydr, dokumentów, odezw, listów, pamiątek, portretów, fotografii – wszystko to aby jak najlepiej oddać ducha powstania.

Ekspozycji towarzyszy bogaty katalog o wysokich walorach merytorycznych oraz program edukacyjny dla uczniów, wykłady, spotkania i warsztaty poświęcone powstańczej tematyce.

Wydarzenia towarzyszące wystawie:

*Lekcje muzealne z prezentacją oraz wprowadzenie na wystawę dla uczniów III klasy gimnazjum i szkół średnich. Wymagana rezerwacja pod nr tel. 12 663 13 08.

Data opublikowania: 17.04.2013
Osoba publikująca: Franciszek Wasyl