Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Media społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wystawa czasowa "Rzecz o roku 1863. Uniwersytet Jagielloński wobec powstania styczniowego"

„Rzecz o roku 1863. Uniwersytet Jagielloński wobec powstania styczniowego" to tytuł najnowszej wystawy związanej z obchodami 150. rocznicy wybuchu powstania.

Jest to pierwsza wystawa monograficzna środowiska akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego studenci brali czynny udział w walce zbrojnej, wykazując się determinacją w dążeniu do wyznaczonego celu odzyskania przez Polskę niepodległości. Wielu z nich zapłaciło za to najwyższą cenę w bitwie miechowskiej, bitwie pod Małogoszczem, bitwie pod Skałą i wielu innych zbrojnych starciach tego czasu. Wielu angażowało się w pomoc sprawie powstańczej na innych płaszczyznach: piórem, pędzlem i umiejętnościami wyniesionymi z sal wykładowych Uniwersytetu. Po klęsce powstania w kręgu Uczelni powstawały istotne prace naukowe poświęcone tamtym wydarzeniom, nadające ton refleksji popowstańczej, ukształtowały postawy pokoleń na nadchodzące półwiecze.

Na wystawie prezentowane są m.in. sylwetki powstańców – pracowników i studentów Uniwersytetu np. sala poświęcona Stefanowi Giebułtowskiemu i bitwie pod Miechowem. Nie brak także przedstawień „tamtego świata" (zgodnie z wierszem Maryli Wolskiej) poprzez aranżację jednej z sal na dziewiętnastowieczny patriotyczny polski salon.

W kolejnych salach podejmowana jest tematyka spojrzenia na powstanie styczniowe po jego upadku, które dla jednych było etosem, a dla innych szyderstwem.

Wystawie towarzyszą 2 filmy dokumentalne zrealizowane przez Muzeum UJ poświęcone powstańcom - braciom Żulińskim i rodzinie Giebułtowskich.

Zaskakuje mnogość klepsydr, dokumentów, odezw, listów, pamiątek, portretów, fotografii – wszystko to aby jak najlepiej oddać ducha powstania.

Ekspozycji towarzyszy bogaty katalog o wysokich walorach merytorycznych oraz program edukacyjny dla uczniów, wykłady, spotkania i warsztaty poświęcone powstańczej tematyce.

Wydarzenia towarzyszące wystawie:

*Lekcje muzealne z prezentacją oraz wprowadzenie na wystawę dla uczniów III klasy gimnazjum i szkół średnich. Wymagana rezerwacja pod nr tel. 12 663 13 08.

Data opublikowania: 17.04.2013
Osoba publikująca: Franciszek Wasyl