Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rewitalizacja - odnowienie dziedzińców i fasady Collegium Maius 2009-2012

MRPO.03.02.01-12-32/09
3. Turystyka i przemysł kulturowy.
3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego.
Schemat A: dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja (prace konserwatorsko - budowlane) Collegium Maius, dzięki której zostanie zwiększona przestrzeń dla organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Przewidziane działania na dziedzińcu arkadowym obejmą remont płyty dziedzińca, konserwację studni, wymianę spustów i rur kanalizacji opadowej, oczyszczenie fasady i elementów kamiennych, uzupełnienie wyruszeń i dokonanie zabezpieczenia powierzchniowego, wymianę elementów stolarki okienno drzwiowej wraz z ozdobnymi kratami, zabezpieczenie izolacji pionowej piwnic od strony dziedzińca oraz adaptację poddaszy (w tym wydzielenie przestrzeni zaplecza naukowo-depozytoryjnego, sali ekspozycyjno-szkoleniowej i infrastruktury).

Działania podejmowane na dziedzińcu huta przewidują prace zabezpieczające, archeologiczne, konserwatorskie, rekonstrukcyjne oraz wymianę płyty dziedzińca.

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, Schemat A: Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nastąpiło w październiku 2009 r. Całkowita wartość projektu wynosi 7 645 829,92 PLN.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013