Dziedziniec Arkadowy

Rewitalizacja – I etap

Tuz przed rozpoczęciem realizacji I etapu projektu w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego zwołano konferencję prasową w dn. 17 lutego. Zaproszonych dziennikarzy poinformowano o „remontowym trzęsieniu ziemi" w Collegium Maius i pracach przewidzianych projektem „Rewitalizacja – odnowienie dziedzińców i fasady Collegium Maius" współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Marzec 2010

Rozpoczyna się I etap prac remontowych na dziedzińcu arkadowym.
Pierwszym zadaniem jest ściągnięcie płyt, które tworzą nawierzchnię dziedzińca, a następnie odkopanie i rozbicie płyty betonowej. Płyty w ciągu lat m.in. przez wzmożony ruch turystyczny uległy destrukcji: posiadają liczne ubytki, nierówności powierzchni, pęknięcia, wykruszenia w fugach.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1

Kwiecień 2010

W rogach powstają specjalne rusztowania, które posłużą do instalacji tymczasowych rur odpływowych odprowadzających deszczówkę z rzygaczy.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1

Maj 2010

Trwają prace dot. izolacji. Wykopy sięgają 1,5 – 2 m. Przed nami odsłoniła się brukowana partia dziedzińca pochodząca z XV wieku.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 8 6

A przed nami Noc Muzeów. Z powodu remontu nie rezygnujemy z udostępniania Muzeum. Co więcej – uczestnicy Nocy Muzeów  (ok. 5 000) mogą z krużganków obejrzeć prace i dowiedzieć się kto dofinansował realizację projektu dzięki zamieszczonej wielkoformatowej tablicy informacyjnej.
Przeprowadzane są prace zw. z izolacją pionową.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 10 8

Przeprowadzone badania archeologiczne na głębokości poniżej 2 m ukazały się zalegające organiczne nawarstwienia kulturowe zw. z funkcjonowaniem przeduniwersyteckich działek mieszczańskich w XiV w. Na głębokości 3,60 – 4 m stwierdzono ślady osadnictwa przedlokacyjnego.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev

Czerwiec 2010

Finalizowane są prace przy izolacji pionowej: nakładane są kolejne warstwy m.in. odpowiedni impregnat, geowłóknina i specjalna folia.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 5 3

Ruszają prace konserwatorskie na zachodniej elewacji arkad.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 12 10

Trwa konserwacja studzienki odpływowej.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 Znalezione eksponaty archeologiczne 5 3

Lipiec 2010

Prowadzone są prace przy izolacji murów fundamentowych.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1

Prowadzenie wykopów odsłoniło sklepienia korytarza skrzydła północnego piwnic Collegium Maius. Zły stan sklepienia na który składają się ubytki zaprawy w spoiwach, wysunięcia, ubytki cegieł wymaga zabezpieczenia. Na szczęście pozostałe korytarze obejścia piwnic nie posiadają uszkodzeń.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1

Kończą się prace konserwatorskie przy ścianie zachodniej dziedzińca.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1

Rozpoczynają się prace konserwatorskie na południowej ścianie dziedzińca. Z tej racji musimy wyłączyć atrakcję turystyczną: grający zegar z pochodem uniwersyteckim. 

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 5 3

Rozpoczynają się prace konserwatorskie na południowej ścianie dziedzińca. Z tej racji musimy wyłączyć atrakcję turystyczną: grający zegar z pochodem uniwersyteckim.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1

Sierpień 2010

Rozpoczyna się renowacja studni.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1

Po wykonaniu izolacji i odbiorze zasypano wykopy wzdłuż ściany północnej. Zakończono także prace konserwatorskie elewacji zachodniej i południowej
Przechodzimy do wykopów wzdłuż ściany wschodniej.
Dokonywane jest przegląd prac konserwatorskich elewacji zachodniej i południowej. Do tej pory odczyszczono wątki ceglane, dokonano wzmocnienia strukturalnego, uzupełniono ubytki i wykonano spoinowanie.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 4 2

Wrzesień 2010

Wykonano już iniekcję poziomą ściany wschodniej dziedzińca. Trwają przygotowania do wykonani izolacji.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 7 5

Październik 2010

Trwają prace na odkopaniem studni na dziedzińcu arkadowym. Kończą się prace przy izolacji pionowej. Wymieniona została część kanalizacji deszczowej.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 4 2

Listopad 2010

Remont obejmuje kolejną część płyty dziedzińca, tym razem południowo-wschodnia strona.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 5 3

Widok na odnowiony częściowo dziedziniec. Względy technologiczne prac izolacyjnych wymogły konieczność wycięcia ałyczy, zasadzonej w narożu dziedzińca w 1985 roku. 

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1

Kończą się prace zw. z izolacją pionową. Warstwy spodnie dziedzińca zostają zabezpieczone i zasypane.
Wymieniane są uszkodzone płyty kamienne na dziedzińcu arkadowym.
Ostatnie prace tuż przed zabezpieczeniem folią (czekamy na zimę!)

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1

Grudzień 2010

Zima w pełni! Kończy się zakres prac przewidzianych harmonogramem na rok 2010.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1

Styczeń 2011

W nowym roku kontynuowane są prace w zakresie badań archeologicznych oraz prace remontowo-budowlane. Wykonano płytę żelbetową dziedzińca. Rozpoczęto układanie nawierzchni kamiennej.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 7 5

Marzec 2011

Nowa nawierzchnia kamienna. Zniknęły ubytki, nierówności powierzchni, pęknięcia płyt z piaskowca i marmuru dębnickiego, wykruszenia w fugach. Usunięto nieszczelność spustów i rur kanalizacji opadowej, które powodowały nieodwracalne zniszczenia substancji zabytkowej. Teraz możliwe będzie osiągnięcie celu głównego projektu: zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych na terenie dziedzińca arkadowego. Warto zaznaczyć, że pomimo bardzo inwazyjnego zakresu prac i wiążących się z nimi utrudnień, dziedziniec i ekspozycje Collegium Maius były przez cały ten okres dostępne dla zwiedzających i społeczności uniwersyteckiej.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1

Kwiecień 2011

Rozpoczął się II etap prac konserwatorskich przy elewacjach dziedzińca arkadowego

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev

Maj, czerwiec 2011

Pracom konserwatorskim poddano stolarkę okienno-drzwiową wraz z ozdobnymi kratami. W jej miejsce zasadzono sprowadzony z Holandii głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata) – odmianę ozdobną Paul's Scarlett. Mamy nadzieję, że podobnie jak jego „poprzedniczka" stanie się barwnym elementem dziedzińca.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1

Kolejna Noc Muzeów za nami, publiczność jak zwykle dopisała i obejrzała efekty prac rewitalizacyjnych na dziedzińcu arkadowym.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1

Sierpień 2011

W sieni poprzedzającej biura Muzeum również przeprowadzono prace konserwatorskie. Natknięto się na freski z XVIII wieku.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1

Wrzesień 2011

30 września 2011 zorganizowano w ramach zakończenia prac remontowo-budowlanych, archeologicznych i konserwatorskich uroczystość otwarcia dziedzińca arkadowego.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1

Październik 2011

1 października z Muzeum UJ wyruszył pochód inaugurujący kolejny rok akademicki.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013