Kwiecień 2010

Na Dziedzińcu Huta trwają prace mające na celu ściągnięcie starej nawierzchni z wapienia i porfiru. Kostka zostanie oczyszczona i posegregowana. Przygotowano wykop archeologiczno-architektoniczny o wymiarach 400 x 300 cm w północno-zachodnim narożniku dziedzińca huta.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 8 6

Czerwiec 2010

Badania archeologiczne wykazały, że na głębokości 520 cm funkcjonowała nowożytna kamienica, zbudowana przed 1643 r., a następnie zburzona i zagruzowana w XIX wieku.  W obrębie dawnej piwnicy pod dzisiejszym dziedzińcem huta zalegały wyłącznie XIX- i XX-wieczne nasypy ziemno-gruzowe. Nie zachował się oryginalny poziom użytkowy dna tej piwnicy. Poniżej do głęb. 400-420 cm stwierdzono starszy - XV-XVI-wieczny - popożarowy nasyp niwelacyjny związany ze zniszczeniem szkieletowego budynku, najprawdopodobniej pozostałości chaty (niem. die Hütte) wzmiankowanej w 1517 r., od której wywodzić należy współcześnie używaną nazwę dziedzińca. Nie natrafiono na żadne relikty związane z przesklepieniem piwnicy pod dziedzińcem.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev

Dokonano odkrycia ścian fundamentowych. Na wschodniej i południowej pierzei dziedzińca huta stwierdzono załamanie na całej długości i pochylenia ścianki kanału osuszającego. Pod powierzchnią stwierdzono obecność korytka ściekowego z terenu Collegium Nowodworskiego. Przed nami realizacja projektu wymiany i modernizacji kanalizacji z powodu jej złego stanu technicznego.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev

Lipiec 2010

Poniżej ukwieconego balkonu można dostrzec wykonane prace zabezpieczające wzdłuż wschodniego muru.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev

Dalsze prace odsłoniły studnię z ceglaną cembrowiną o średnicy 120 cm. Na całości dziedzińca, jak wynika to z dodatkowych przekopów instalacyjnych i odwiertów geologicznych, do głęb. 200 cm zalega współczesny nasyp ziemno-gruzowy o XX-wiecznej metryce.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev

Sierpień 2010

Zasypano korytko ściekowe.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 4 2

Wrzesień 2010

Na dziedzińcu funkcjonuje winda towarowa wykorzystywana do transportu materiałów budowlanych. 

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev

Październik 2010

Trwają dalsze prace remontowe.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1

Grudzień 2010

Przyszła zima i kończą się prace na dziedzińcu huta przewidziane na 2010 rok.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev

Styczeń, luty, marzec 2011

Prowadzone są prace remontowe i archeologiczne.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev

Kwiecień - lipiec2011

Zakończyły się prace archeologiczne i zabezpieczające pod powierzchnią oraz prace przy kanalizacji.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev

Październik, listopad 2011

Wykonana zostaje podbudowa na Dziedzińcu Huta oraz lukarny typu A.

Kwiecień, maj, czerwiec 2012

Przeprowadzony zostaje remont bramy stalowej, remont elewacji tynkowych i obróbek blacharskich oraz remont nawierzchni Dziedzińca Huta. Prowadzone są także roboty konserwatorskie fasad. Na końcowym etapie posadzone zostają rośliny.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=11876392 0 0 5 3

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013