Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sale z Globusami

Liczna kolekcja globusów była latami gromadzona przez bibliotekę uniwersytecką dla celów badawczych i dydaktycznych. Prezentowane tu globusy należą do najcenniejszych w posiadaniu Muzeum UJ.

Obok jedynej w Polsce pary globusów z warsztatu Gerarda Merkatora (1512-1594), twórcy nowoczesnej kartografii, można tu również zobaczyć duże, typowo biblioteczne globusy wykonane w warsztacie Willema J. Blaeu’a (1571-1638) w Amsterdamie oraz mniejsze, z norymberskiej pracowni Johanna Doppelmeiera (1677-1750).

Na uwagę zasługują także pierwsze polskojęzyczne globusy wykonane w norymberskiej firmie Abel-Klinger w latach 60-ych XIX w. i w praskiej Jana Felkla z przełomu XIX i XX w.

Ściany zdobią dzieła wybitnych malarzy europejskich oraz cenny kobierzec perski tzw. polski z XVII w.