Skarbiec Kopernika

Wiek XV zaznaczył się w dziejach uniwersytetu krakowskiego bujnym rozwojem nauk matematyczno-astronomicznych. Wśród licznie przybywających do miasta studentów z kraju i z państw sąsiednich byli Mikołaj i Andrzej Kopernikowie. Na ścianie w pokoju widnieje kopia fragmentu listy immatrykulacyjnej z 1491 r., na której znajdziemy imiona braci. Studiowali oni na Wydziale Filozofii, zwanym też Wydziałem Sztuk Wyzwolonych.

Do wyjątkowo cennych przyrządów prezentowanych w tej sali należą dary profesora Marcina Bylicy z Olkusza: arabskie astrolabium z Kordoby (1054 r.) oraz zestaw trzech instrumentów z końca XV w.: astrolabium, torquetum oraz globus nieba. Darczyńca był nadwornym astrologiem i lekarzem króla węgierskiego Macieja Korwina w Budzie. Instrumenty przybyły do Krakowa w 1493 r., w czasie, gdy Mikołaj Kopernik był studentem uniwersytetu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż mógł je widzieć.

W sali można również zobaczyć faksimile rękopisu Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium" (O obrotach sfer niebieskich) oraz fotografię Ziemi z autografem Neila Armstronga podarowaną z okazji 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika.