Schody rektorskie

Reprezentacyjna klatka schodowa została wykonana na wzór klatki w Pałacu Pusłowskich przy ul. Westerplatte 10 w Krakowie, należącego do Franciszka Xawerego Pusłowskiego, jednego z największych darczyńców Muzeum UJ. Podobnie jak kiedyś w Pałacu, dziś w Collegium Maius ściany wokół zdobią francuskie makaty księcia François de Créqui, marszałka Francji za Ludwika XIV (XVII w.). Tędy wchodzą do Muzeum przez bramę od ul. św. Anny i sień koło kaplicy św. Jana Kantego najdostojniejsi goście Uniwersytetu Jagiellońskiego.