Informacje dla osób niepełnosprawnych

  • W Muzeum znajduje się duża przestronna winda umożliwiająca dotarcie do stałej ekspozycji oraz dostępna toaleta,
  • W salach Muzeum zamontowano podesty/podjazdy ułatwiające poruszanie się np. osobom niepełnosprawnym ruchowo, matkom z dziećmi,
  • Muzeum dysponuje kilkudziesięcioma egzemplarzami przewodnika po zabytkach Collegium Maius „Dotknij kultury" dla osób niewidomych i słabowidzących. Przewodnik zawiera unikatowe ilustracje dotykowe wybranych obiektów Muzeum i można go bezpłatnie wypożyczyć do domu. Wersja elektroniczna przewodnika dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie www.dotknijkultury.pl ,
  • Istnieje możliwość oglądania wybranych dzieł poprzez dotyk,
  • Istnieje możliwość zorganizowania lekcji muzealnych z przewodnikiem dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych (Muzeum dysponuje materiałami dydaktycznymi dla dzieci niewidomych: drewnianymi klockami króla Kazimierza Wielkiego oraz repliką berła królowej Jadwigi),
  • Pracownicy Muzeum zostali przeszkoleni przez DON UJ w zakresie właściwego zachowania się w stosunku do osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami: poznali zasady i praktyki asystowania osobie poruszającej się na wózku oraz dowiedzieli się, jak być przewodnikiem osoby niewidomej. Zaznajomili się również z etykietą językową dotyczącą niepełnosprawności,
  • Kawiarnia muzealna „U Pęcherza" dysponuje kartami menu w alfabecie brajla.
  • Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest partnerem programów Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków dla Rodziny „N”. Programy są elementami polityki prorodzinnej i społecznej Miasta Krakowa, które mają na celu wspieranie rodzin wielodzietnych oraz rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Osoby posiadające karty mogą korzystać ze specjalnych zniżek.

W przypadku konieczności uzyskania wsparcia w formie nieopisanej powyżej, prosimy o kontakt z Muzeum.