Schody rektorskie

Reprezentacyjna klatka schodowa ozdobiona francuskimi makatami księcia dé Crequi z XVII wieku. Tędy wchodzą przez bramę od ul. Św. Anny i sień koło mieszkania św. Jana Kantego, najdostojniejsi goście Uniwersytetu Jagiellońskiego.