Stuba communis

Do XVIII wieku w Europie uczeni mieszkali w kolegiach. W Collegium Maius mieszkali teologowie i niektórzy profesorowie sztuk wyzwolonych.

Stuba Communis to zbudowana w 1430 r. wspólna izba, w której spotykano się dwa razy dziennie na posiłkach oraz niekiedy organizowano zebrania. Podobnie jak w średniowieczu, pośrodku stoją tu trzy dębowe stoły ustawione w podkowę. Na wprost stołów znajduje się wykusz, w którym podczas posiłków najmłodszy z profesorów czytał Biblię oraz fragmenty ksiąg Ojców Kościoła. Życie akademickie przypominało życie klasztorne.

Warto zwrócić uwagę między innymi na znajdującą się w sali reprezentacyjną klatkę schodową z początku XVIII wieku. Wykonane w Gdańsku schody pochodzą z podmiejskiej rezydencji rodziny Potockich, z Krzeszowic.

W wykuszu Stuby Communis zobaczymy zaś rzeźbę polichromowaną przedstawiającą Kazimierza Wielkiego. Figura datowana na 1380 rok znajdowała się niegdyś w kolegiacie w Wiślicy.