Zaułek Estreichera

Dawną nazwę (Dziedziniec Huta) wywodzi się od pozostałości istniejącej w tym miejscu (ul. Św. Anny 10) chaty (niem. die Hütte) wzmiankowanej w źródłach w 1517 r. Dziedziniec został odnowiony w ramach projektu „Rewitalizacja – odnowienie dziedzińców i fasady Collegium Maius", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, W ramach projektu przeprowadzono prace archeologiczne oraz konserwatorskie. Odrestaurowana przestrzeń o powierzchni 225 m2 jest udostępniona dla szerokiej publiczności.