Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Obiekt kwartału

Obiekt kwartału

„Obiekt kwartału” to cykl postów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego opowiadających o kolekcji muzealnej. W każdym z nich chcemy przedstawić Państwu te eksponaty, które na co dzień nie są pokazywane szerokiej publiczności. W tym miesiącu prezentujemy berło kardynała Bernarda Maciejowskiego (zm. 1608 r.).

Część trzecia. Kardynał Bernard Maciejowski

W 1604 roku Claudio Rangoni, nuncjusz papieski w Rzeczypospolitej w Relacji o Królestwie Polskim donosił papieżowi Klemensowi VIII:


„Biskupem krakowskim jest JM ksiądz Bernard Maciejowski, około pięćdziesięciu czterech lat mający; wzrostu wielkiego i raczej chudy niż otyły, powierzchowności ładnej, oczu niebieskich, brody siwej i niezbyt długiej, głowy proporcjonalnie wielkiej, zarosłej włosami dość siwymi (…). Jest rodu znakomitego (…).”


Bernard Maciejowski (1548 – 1608) edukację zdobył w wiedeńskim kolegium jezuickim, uczestnicząc w życiu dworu cesarskiego Habsburgów.  W 1568 roku wstąpił na służbę u króla Zygmunta Augusta. W 1574 został wielkim chorążym koronnym. W 1581 roku porzucił karierę dworską rozpoczynając w Padwie studia prawa kanonicznego i następnie teologii w Collegium Romanum w Rzymie. W 1586 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W 1600 roku Maciejowski został biskupem krakowskim. Papież Klemens VIII, na konsystorzu w Rzymie w dniu 9 VI 1604 roku,  mianował  osiemnastu nowych kardynałów, w tym Bernarda Maciejowskiego.  Kreacja na kardynała polegała na wręczeniu przez papieża nominantowi kardynalskiego kapelusza i  biretu oraz insygniów kardynalskich, pierścienia i berła. Niestety, ze względu na stan zdrowia, Maciejowski nie był obecny na tej ceremonii. Poseł papieski ks. Piotr Paweł Spaventi przybył 23 VI 1604 roku do Bodzencina, aby przebywającego tam biskupa zawiadomić o nominacji na kardynała prezbitera kościoła s. Joannis ante Portam Latinam. Posłaniec papieski ks. Samuel Zborowski, tajny szambelan papieski i kanonik krakowski, w kościele kolegiackim w Kielcach, 22 VII 1604 roku, odczytał list papieski i wręczył biskupowi Maciejowskiemu złożony na ołtarzu purpurowy biret kardynalski, który ten założył sobie na głowę. Do Krakowa kardynał Maciejowski uroczyście wjechał 28 VII 1604 roku.  Kapelusz kardynalski oraz pierścień kardynalski i pierścień legata papieskiego.  przywiózł z Rzymu do Krakowa szambelan papieski ks. Fabian Konopacki w dniu 27 XI 1605 r. Tego dnia podczas mszy pontyfikalnej w kościele Mariackim Claudio Rangoni , nuncjusz papieski  w Polsce, włożył na głowę kardynała kapelusz kardynalski i wręczył mu pierścień. Po mszy kardynał w kapeluszu, na białym koniu, w orszaku biskupów wyruszył do swej siedziby w dawnym pałacu Erazma Ciołka przy ul. Kanoniczej. Źródła, niestety milczą o tym, kiedy kardynał Maciejowski otrzymał berło kardynalskie, które na mocy jego testamentu dopiero w 1634 roku zostało przekazane Uniwersytetowi Krakowskiemu przez kapitułę krakowską.

Bibliografia.


C. Rangoni, Relacja o Królestwie Polskim z 1604 roku, opracowali i wydali J. Byliński i Wł. Kaczorowski, Opole 2013, s. 114.
J. Obłąk, Kardynał Bernard Maciejowski jako biskup krakowski, Kraków 2008
K.J. Czyżewski, M. Walczak, Spectet Posteritas Vivam Probi Oris Effigiem Bernard Macieiowski. O jednym z portretów we franciszkańskiej galerii biskupów krakowskich, „Rocznik Krakowski”, t. LXXIV, 2008, s. 51-72.

Bernard Maciejowski (1548 – 1608), biskup krakowski i kardynał, malarz krakowski, ok. 1605 r., według M. Walczak, Do źródła, Kraków 2020, fot. 252. Autor S. Michta.