Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedziniec

Historyczny dziedziniec Collegium Maius.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziedziniec może pomieścić do 500 osób. W przypadku dodatkowej zabudowy w postaci namiotów, sceny, stolików cateringowych itp. konstrukcji dopuszczalna ilość osób powinna być zmniejszona proporcjonalnie do zajętego miejsca. Zabudowa dziedzińca nie może blokować dróg ewakuacyjnych.

Cennik* (Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 stycznia 2024 roku)

WYNAJMUJĄCY

Podmiot zewnętrzny**

Podmioty zewnętrzne organizujące przedsięwzięcie wspólnie z jednostkami organizacyjnymi UJ**

Jednostki organizacyjne UJ

3.600,00 zł + VAT – do 6 godzin

720,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę

1.800,00 zł + VAT – do 6 godzin

360,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę

1.200,00 zł – do 6 godzin

180,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę

 

* W dni robocze (poniedziałek - piątek) po godz. 18:00 oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele oraz dni świąteczne) stawki wynajmu wzrastają o 50%

** Obowiązuje umowa najmu