Sala im. Michała Bobrzyńskiego

Sala usytuowana na 2 piętrze Collegium Maius, z wejściem przez reprezentacyjną Klatkę Rektorską. Wyposażenie współczesne, wystrój sali zabytkowy.

 • 2. piętro,
 • powierzchnia: 100 m2,
 • powierzchnia wystawiennicza: 5 m2,
 • liczba miejsc: 70,
 • światło naturalne i sztuczne (zaciemnienie)
 • nagłośnienie,
 • sprzęt nagłaśniający z możliwością instalacji symultanicznego tłumaczenia (2 jednoosobowe kabiny dla tłumaczy, 30 multifonów),
 • mikrofon bezprzewodowy,
 • rzutnik slajdów,
 • rzutnik pisma,
 • zestaw video,
 • ekran,
 • projektor komputerowy,
 • flipchart.