Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Na starej kanwie nowe hafty. Pracownicy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jako strażnicy pamięci uniwersyteckiej i pośrednicy międzypokoleniowej wymiany doświadczeń.

Celem projektu jest zrealizowanie pogłębionych wywiadów z pracownikami, emerytowanymi pracownikami oraz Dyrekcją Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i zgromadzenie informacji dotyczących najwcześniejszej działalności Muzeum UJ, adaptacji najstarszego gmachu UJ, jakim jest Collegium Maius, dla potrzeb muzealnych pod kierunkiem prof. Karola Estreichera młodszego, poczucia identyfikacji pracowników z Muzeum a jednocześnie Uniwersytetem, relacji i interakcji zachodzących między mikrospołecznością muzealną, a społecznością Uniwersytetu i miasta. Podjęte zostaną także wątki podtrzymywania tradycji Uniwersytetu przez pracowników Muzeum oraz tworzonych przez nich i podtrzymywanych zwyczajów, które są nieznaną i mniej dostępną częścią dziejów uniwersyteckich. Zgromadzony materiał poddany zostanie analizie, a jego wybrane fragmenty okraszone komentarzem zostaną opublikowane w ramach 6 podcastów o charakterze popularnonaukowym i zostaną opublikowane na portalach społecznościowych i stronach internetowych UJ i MUJ. Podsumowanie projektu i analiza materiału zgromadzonego podczas wywiadów zostanie opublikowane w punktowanym rocznikumuzealnym Opuscula Muzealia.

Zobacz video galerię