Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Katalog kolekcji zegarów słonecznych zachowanych w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Są to zegary przenośne, stosunkowo niewielkich rozmiarów od wielkości imbryka, po obiekty kieszonkowe. Obecnie spotkać je można w kolekcjach muzealnych lub w zasobach osób zafascynowanych gnomoniką. Ideą przewodnią książki było pokazanie tych obiektów jako przyrządy naukowe. Jet to również studium polskojęzycznej nomenklatury tematu. Opisy obiektów muzealnych wzbogacone są informacjami o ich wytwórcach czy konstruktorach. Część katalogu poświęcona jest dawnym właścicielom i instytucjom, związanym z proweniencją obiektów. Zaledwie kilkanaście z prezentowanych zegarów miało bowiem charakter przyrządów dydaktycznych. Część pochodzi z Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zorganizowanego w 1863 roku przez profesora Józefa Łepkowskiego (1826-1894). 

Prezentowane są różne typy zegarów słonecznych, od konstrukcje popularnych, często spotykanych, po nietypowe jak zegar Apiana czy Horoscop Ebla. Zaprezentowano również przyrządy tematycznie związane z gnomoniką, jak tabela zrównania dnia z nocą czy cyrkiel drążkowy do kreślenia zegarów ściennych.

Katalog „The paintings in the Collegium Novum Assembly Hall”

Ukazał się katalog pt. „The paintings in the Collegium Novum Assembly Hall”, który jest kontynuacją polskiej wersji „Obrazy w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego” Publikację można nabyć w Księgarni Akademickiej.

O publikacji: ze ścian tej wspaniałej Sali spoglądają królowie i fundatorzy, profesorowie oraz inne wybitne postaci polskiej kultury i nauki. Niewątpliwie często zadawane są pytania o to, kim byli ci ludzie, jaką rolę odegrali w życiu Uniwersytetu, kto te portrety namalował. Ciekawość tę z pewnością zaspokoi ten niewielki przewodnik autorstwa prof. Aleksandra b. Skotnickiego i dr Anny Jasińskiej. Jego struktura jest przejrzysta. Czytelnik może w nim znaleźć życiorysy sportretowanych postaci, noty biograficzne na temat artystów, którzy stworzyli obrazy, a także plan rozmieszczenia dzieł w Auli.