Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dane osobowe

Szanowni Państwo,

Cenimy Państwa prywatność. Dbamy, zgodnie z prawem, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. Chcemy dostarczyć Państwu garść informacji o działalności Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius (dalej Muzeum UJ).

1. Administrator Państwa danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński (dalej UJ), ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków;
W UJ został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków, pokój nr 27, e-mail: iod@uj.edu.pl,  tel.: 12 663 12 25;
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Muzeum UJ, ul. Jagiellońska 15, 31-010 Kraków, tel.: 12 663 1307, e-mail: collegiummaius.info@uj.edu.pl

2. Cel przetwarzania danych osobowych: Muzeum UJ przetwarza Państwa dane osobowe w celach realizacji statutowych działań Muzeum. Państwa dane nie są udostępniane innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

3. Muzeum UJ nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.

4. Czas przetwarzania danych: Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Muzeum UJ do momentu realizacji celów związanych z działalnością statutową lub realizacji usługi, przez czas, który jest niezbędny dla osiągnięcia wyznaczonego celu lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie.

5. Prawa użytkownika: Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym.

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.