Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Muzealna na kadencję 2020–2024

  • prof. dr hab. Piotr Jedynak – Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej – przewodniczący
  • prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
  • prof. dr hab. Stanisław Sroka – Dziekan Wydziału Historycznego
  • prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
  • dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ – Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
  • dr Małgorzata Taborska – kustosz dyplomowany muzealny, Muzeum UJ
  • mgr Beata Frontczak – kustosz muzealny, Muzeum UJ