Rewitalizacja - odnowienie dziedzińców i fasady Collegium Maius 2009-2012

MRPO.03.02.01-12-32/09
3. Turystyka i przemysł kulturowy.
3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego.
Schemat A: dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja (prace konserwatorsko - budowlane) Collegium Maius, dzięki której zostanie zwiększona przestrzeń dla organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Przewidziane działania na dziedzińcu arkadowym obejmą remont płyty dziedzińca, konserwację studni, wymianę spustów i rur kanalizacji opadowej, oczyszczenie fasady i elementów kamiennych, uzupełnienie wyruszeń i dokonanie zabezpieczenia powierzchniowego, wymianę elementów stolarki okienno drzwiowej wraz z ozdobnymi kratami, zabezpieczenie izolacji pionowej piwnic od strony dziedzińca oraz adaptację poddaszy (w tym wydzielenie przestrzeni zaplecza naukowo-depozytoryjnego, sali ekspozycyjno-szkoleniowej i infrastruktury).

Działania podejmowane na dziedzińcu huta przewidują prace zabezpieczające, archeologiczne, konserwatorskie, rekonstrukcyjne oraz wymianę płyty dziedzińca.

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, Schemat A: Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nastąpiło w październiku 2009 r. Całkowita wartość projektu wynosi 7 645 829,92 PLN.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013