Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Media społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedziniec Arkadowy

Rewitalizacja - I etap

Tuz przed rozpoczęciem realizacji I etapu projektu w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego zwołano konferencję prasową w dn. 17 lutego. Zaproszonych dziennikarzy poinformowano o „remontowym trzęsieniu ziemi" w Collegium Maius i pracach przewidzianych projektem „Rewitalizacja – odnowienie dziedzińców i fasady Collegium Maius" współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Marzec 2010

Rozpoczyna się I etap prac remontowych na dziedzińcu arkadowym.
Pierwszym zadaniem jest ściągnięcie płyt, które tworzą nawierzchnię dziedzińca, a następnie odkopanie i rozbicie płyty betonowej. Płyty w ciągu lat m.in. przez wzmożony ruch turystyczny uległy destrukcji: posiadają liczne ubytki, nierówności powierzchni, pęknięcia, wykruszenia w fugach.

Kwiecień 2010

W rogach powstają specjalne rusztowania, które posłużą do instalacji tymczasowych rur odpływowych odprowadzających deszczówkę z rzygaczy.

Maj 2010

Trwają prace dot. izolacji. Wykopy sięgają 1,5 – 2 m. Przed nami odsłoniła się brukowana partia dziedzińca pochodząca z XV wieku.

A przed nami Noc Muzeów. Z powodu remontu nie rezygnujemy z udostępniania Muzeum. Co więcej – uczestnicy Nocy Muzeów  (ok. 5 000) mogą z krużganków obejrzeć prace i dowiedzieć się kto dofinansował realizację projektu dzięki zamieszczonej wielkoformatowej tablicy informacyjnej.
Przeprowadzane są prace zw. z izolacją pionową.

Przeprowadzone badania archeologiczne na głębokości poniżej 2 m ukazały się zalegające organiczne nawarstwienia kulturowe zw. z funkcjonowaniem przeduniwersyteckich działek mieszczańskich w XiV w. Na głębokości 3,60 – 4 m stwierdzono ślady osadnictwa przedlokacyjnego.

Czerwiec 2010

Finalizowane są prace przy izolacji pionowej: nakładane są kolejne warstwy m.in. odpowiedni impregnat, geowłóknina i specjalna folia.

Ruszają prace konserwatorskie na zachodniej elewacji arkad.

 

Trwa konserwacja studzienki odpływowej.

Lipiec 2010

Prowadzone są prace przy izolacji murów fundamentowych.

 

Prowadzenie wykopów odsłoniło sklepienia korytarza skrzydła północnego piwnic Collegium Maius. Zły stan sklepienia na który składają się ubytki zaprawy w spoiwach, wysunięcia, ubytki cegieł wymaga zabezpieczenia. Na szczęście pozostałe korytarze obejścia piwnic nie posiadają uszkodzeń.

 

Kończą się prace konserwatorskie przy ścianie zachodniej dziedzińca.

 

Rozpoczynają się prace konserwatorskie na południowej ścianie dziedzińca. Z tej racji musimy wyłączyć atrakcję turystyczną: grający zegar z pochodem uniwersyteckim.

 

Rozpoczynają się prace konserwatorskie na południowej ścianie dziedzińca. Z tej racji musimy wyłączyć atrakcję turystyczną: grający zegar z pochodem uniwersyteckim.

Sierpień 2010

Rozpoczyna się renowacja studni.

 

Po wykonaniu izolacji i odbiorze zasypano wykopy wzdłuż ściany północnej. Zakończono także prace konserwatorskie elewacji zachodniej i południowej
Przechodzimy do wykopów wzdłuż ściany wschodniej.
Dokonywane jest przegląd prac konserwatorskich elewacji zachodniej i południowej. Do tej pory odczyszczono wątki ceglane, dokonano wzmocnienia strukturalnego, uzupełniono ubytki i wykonano spoinowanie.

Wrzesień 2010

Wykonano już iniekcję poziomą ściany wschodniej dziedzińca. Trwają przygotowania do wykonani izolacji.

Październik 2010

Trwają prace na odkopaniem studni na dziedzińcu arkadowym. Kończą się prace przy izolacji pionowej. Wymieniona została część kanalizacji deszczowej.

Listopad 2010

Remont obejmuje kolejną część płyty dziedzińca, tym razem południowo-wschodnia strona.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013