Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa wystawa interakcyjna "Wszystko... jest liczbą"

Termin: 13.12.2012

Od 13 grudnia 2012 roku w Muzeum można będzie zwiedzać nową stałą wystawę. "Wszystko... jest liczbą" ma pokazać, że matematyka towarzyszy nam we wszystkich aspektach życia.

Wiele stanowisk interaktywnych prezentuje różnorodne praktyczne zastosowania matematyki. Widz zapoznaje się z wybranymi zagadnieniami z dziedziny matematyki poprzez samodzielne działanie i wykonywanie eksperymentów i pomiarów. Poszczególne zagadnienia najczęściej ilustrowane są przez kilka doświadczeń. W „geometrycznej" części wystawy zostały zaprezentowane następujące tematy: wielościany, geometria rzutowa, matematyka na mapie, matematyka dla artysty, twierdzenie Pitagorasa, fraktale, topologia, grafy, krzywe stożkowe, a w „liczbowej": matematyka w muzyce, kodowanie i digitalizacja, szyfrowanie, zabawy z liczbami, maszyny liczące.
Na wystawie można wykonać ponad 60 rozmaitych doświadczeń. Zwiedzający może wcielić się w rolę renesansowego malarza studiującego zasady perspektywy albo ucznia Pitagorasa, odnajdującego za pomocą monochordu matematyczne zasady tworzenia akordów muzycznych.
Jedną z najbardziej podstawowych umiejętności matematycznych jest wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Na wystawie można je wykonać albo wykorzystując nieco już zapomniane przyrządy, jak liczydło czy suwak logarytmiczny, albo używając kartki i ołówka, ale wykorzystując metody odmienne od tych poznanych w szkole.
Zaplanowano też zabawę z matematyką – układanie kwadratów magicznych, piramid i sześcianów, tworzenie fraktali, przekształcanie węzłów i poszukiwanie rozwiązań klasycznych problemów: komiwojażera i mostów w Królewcu.

Istotną nowością w porównaniu z poprzednimi wystawami, a także w porównaniu z typowymi edukacyjnymi wystawami interaktywnymi, jest wprowadzenie w przestrzeń wystawową obiektów oryginalnych, często zabytkowych przyrządów matematycznych: arytmometrów, suwaków logarytmicznych, przyrządów pokazujących konstrukcję krzywych i powierzchni matematycznych, planimetrów czy przyrządów geodezyjnych i rysunkowych.

 

Wystawa powstała dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga oraz firmy Goodyear Dunlop Tires sp. z o.o. Autorem scenariusza i kuratorem wystawy jest kustosz dyplomowany Muzeum UJ dr Maciej Kluza. Przy realizacji projektu wsparcie merytoryczne zapewnił zespół konsultantów, w skład którego wchodzili wybitni popularyzatorzy matematyki, pracownicy Instytutu Matematyki UJ dr Krzysztof Ciesielski i dr Zdzisław Pogoda oraz pracownik Studium Pedagogicznego UJ, członek zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Doradca Metodyczny Miasta Krakowa dr Anna Widur.
Oprawą plastyczną i graficzną wystawy zajęło się dwoje absolwentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych – Katarzyna Skawińska i Kamil Łęcki.

Data opublikowania: 20.03.2013
Osoba publikująca: Paweł Siemianowski