Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niech się stanie Uniwersytet

Termin: 11.04.2013

Fragment supliki Kazimierza Wielkiego do Urbana V dotyczący erygowania uniwersytetu (kwiecień 1363 r.)

"Dalej, aby w mieście Krakowie, znaczniejszym w swojem królestwie, mógł założyć studyum powszechne w każdym wydziale, a zwłaszcza w prawie kanonicznem i cywilnem z przywilejami innych szkół powszechnych, dlatego zwłaszcza, że z powodu wielkiego oddalenia szkół powszechnych, przeszło o 40 dni drogi, nauka w tych krajach wygnanie cierpi, a wielu szlachetnych kleryków z Polski schwytanych, uwięzionych jest i było i w więzieniu zmarło. (Niech się stanie. B.)".

Jesienią 1362 r. król Kazmierz Wielki wysłał poselstwo do Awinionu, w celu złożenia obediencji nowemu papieżowi Urbanowi V. Wśród wielu różnych spraw, omawianych przez nie w Kurii papieskiej, na początku następnego roku przedstawiona została królewska suplika o erygowanie uniwersytetu w Krakowie. Konieczność jego powołania uzasadniano znacznym oddaleniem królestwa polskiego od studiów generalnych w krajach romańskich, przez co - jak pisano - "nauka [...] wygnanie cierpi", a wielu studentów udających się tam "schwytano i uwięziono", przy czym niektórzy z nich w "więzieniu pomarli". 6 kwietnia 1363 r. papież przychylił się do życzenia króla, jednakże uzależnił wydanie aktu erekcyjnego od rozpoznania warunków,  w jakich nowy uniwersytet będzie funkcjonował. W tym celu nakazał arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Jarosławowi Bogorii ze Skotnik uzyskanie od króla i miasta Krakowa dokumentów gwarantujących przywileje i swobody dla nowego studium. Arcybiskup miał także stwierdzić, czy miejsce nadaje się na założenie uniwersytetu. W ten sposób została otwarta droga do utworzenia w Krakowie uniwersytetu.

prof. Krzysztof Stopka

Data opublikowania: 11.04.2013
Osoba publikująca: Paweł Siemianowski