Stuba Communis

Stuba Communis (Izba Wspólna) powstała około połowy XV w. jako jadalnia i miejsce spotkań mieszkańców Collegium Maius. Do końca XVIII w. mieszkali tutaj profesorowie teologii i starsi profesorowie sztuk wyzwolonych. Wokół trzech dębowych stołów ustawionych w podkowę uczeni zasiadali wedle porządku starszeństwa. Wzorem klasztornym podczas posiłków najmłodszy z profesorów czytał Biblię oraz fragmenty ksiąg Ojców Kościoła. Naprzeciw stołów znajduje się gotycki wykusz (prezbiterium dawnej kaplicy kolegialnej), a w nim drewniany pulpit w kształcie orła (XVI w.) oraz rzeźba polichromowana przedstawiająca Kazimierza Wielkiego z około 1380 r. Figura znajdowała się kiedyś w kolegiacie w Wiślicy.

Ozdobą sali są barokowe meble gdańskie z początku XVIII w.: kręcone schody i szafa.

Stuba Communis jest miejscem oficjalnych spotkań z najważniejszymi gośćmi Uniwersytetu.