Wystawy stałe

Na stałą część ekspozycji składają się zabytkowe wnętrza, takie jak Libraria (biblioteka), Stuba Communis (dawna jadalnia), skarbiec, pokoje profesorskie, Aula (zawierająca cenny zbiór malarstwa). Również przez cały czas dostępna jest są dwie wystawa interaktywna pt. Nauki dawne i niedawne.