Aula

Aula, zwana Jagiellońską, to dawna sala wykładowa teologów, pełniąca dziś funkcje reprezentacyjne. Jest usytuowana w najstarszej części Collegium Maius. W tym miejscu znajdowała się kamienica rycerza Mikołaja Pęcherza z Rzeszotar, zakupiona przez króla Władysława Jagiełłę i podarowana uniwersytetowi w 1400 r. W Auli odbywają się m.in. uroczystości nadania doktoratu honorowego i habilitacji, jak również konferencje i koncerty. 

Na kamiennym portalu znajduje się sentencja „Plus ratio quam vis" („Bardziej rozumem niż siłą”), zamieszczona w tym miejscu przez twórcę Muzeum UJ, prof. Karola Estreichera juniora. Nieco później stała się dewizą Uniwersytetu. 

W Auli prezentowana jest galeria ponad stu portretów najważniejszych postaci związanych z uczelnią (XVI-XX ww.): królów polskich, biskupów krakowskich (kanclerzy uczelni) oraz najwybitniejszych profesorów (w tym rektorów) i studentów. Warto zwrócić uwagę na XVII-wieczne wizerunki królowej Jadwigi Andegaweńskiej, króla Władysława Jagiełły i króla Jana III Sobieskiego (jedynego monarchy, który studiował na uniwersytecie) pędzla jednego z największych artystów polskiego baroku Jana Tricjusza (Tretki). Szczególne miejsce zajmuje pięć portretów umieszczonych nad oknem od strony ul. Jagiellońskiej, upamiętniających profesorów zamordowanych w czasie II wojny światowej w niemieckich obozach koncentracyjnych. Nad środkowymi drzwiami umieszczono wizerunek papieża Jana Pawła II (mal. Leszek Sobocki, 1980 r.), który był studentem i profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1983 r. podczas wizyty w Collegium Maius Ojciec Święty otrzymał w Auli tytuł doktora honoris causa.

Na końcu sali można podziwiać manierystyczne intarsjowane drzwi z 1593 r., przeniesione wraz z kamiennym portalem z nieistniejącego dziś ratusza krakowskiego. Portal prowadzi do reprezentacyjnej klatki, zwanej rektorską.