Aula

Dawne lektorium teologów należy do najstarszej części Collegium Maius. W tym miejscu znajdowała się pierwotnie kamienica Pęcherza z Rzeszotar, zakupiona przez króla Władysława Jagiełłę i podarowana Akademii w 1400 r. Przez stulecia była miejscem wygłaszania wykładów z teologii, a obecnie służy Uniwersytetowi jako sala reprezentacyjna. W auli odbywają się uroczystości nadania doktoratu honorowego i habilitacji, jak również konferencje i koncerty muzyczne. Na kamiennym portalu znajduje się napis „Plus ratio quam vis" („Niech rozum zamiast siły rządzi"), który został tu umieszczony przez twórcę Muzeum UJ, prof. Karola Estreichera jun., i przyjęty później jako oficjalna dewiza Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aula mieści olbrzymią kolekcję obrazów, z których większość stanowią portrety profesorów i rektorów Uniwersytetu. Nie brakuje jednak wizerunków biskupów krakowskich i królów, przy czym trzy z nich, wizerunki Jana Sobieskiego, królowej Jadwigi i króla Jagiełły, są dziełami XVII-malarza Jana Tricjusza (Tretki), jednego z największych artystów polskiego baroku. Szczególne miejsce zajmuje pięć portretów umieszczonych nad oknem od strony ul. Jagiellońskiej, upamiętniających profesorów zamordowanych w czasie II wojny światowej w niemieckich obozach koncentracyjnych. Nad środkowymi drzwiami umieszczono wizerunek zmarłego papieża, Jana Pawła II, który był studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1983 r. podczas wizyty w Collegium Maius przyjął w auli tytuł doktora honoris causa.

W Auli znajduje się także portal z roku 1600, który  prowadzi do reprezentacyjnej klatki, zwanej rektorską. W portalu osadzone są drzwi wykonane w 1593 r. przez krakowskiego stolarza Kalinę, które do początku XIX w. stanowiły ozdobę dawnego ratusza na rynku i zostały tu przeniesione już po jego zburzeniu.